Tatarstan kiest voor het Portavita Health Management Platform

16 augustus 2018

De president van Tatarstan, Rustam Minnikhanov, heeft samen met de minister van gezondheidszorg Adel Wafin op 29 juni 2017 ingestemd met de start van een nationaal programma met Portavita. Tatarstan, een zelfstandige republiek met vier miljoen inwoners, gaat starten met de modules Antistolling, Cardiovasculair Risico Management (CVRM), en met Portavita Analytics voor het analyseren van de patiëntdata. 

De president en minister hechten grote waarde aan de 15 jaar ervaring die Portavita met het antistollingsdossier heeft opgedaan en aan de ervaring in Nederland waar de antistollingszorg al 40 jaar op het hoogste niveau staat.

Doel van de samenwerking:

  • De behandeling dichter bij de patiënt te brengen. Nu moeten vrijwel alle patiënten nog fysiek naar het ziekenhuis gaan voor een relatief eenvoudige behandeling. De antistollingsmodule biedt de mogelijkheden om de patiënt zelf te laten prikken en uitslagen in het systeem in te voeren of in een lokale instelling, waarbij in het expertcenter de benodigde doseringsvoorstellen zullen worden gerealiseerd.
  • Inzicht krijgen in de patiënten met een verhoogd risico op een complicatie, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau, door middel van het Cardiovasculair Risico Management-dossier.

Het Ministerie van Gezondheidszorg streeft ernaar het aantal trombo-embolische complicaties met 11% te laten dalen, het aantal bloedingen met 22% te beperken en de sterfte met 11% omlaag te brengen. Daarnaast wil men een preventieprogramma implementeren rond cardiovasculaire complicaties. De verwachting is dat dit zal leiden tot het verlagen van het ziekenhuisbezoek met 15%, een daling van ziekenhuisopnames met 30% en een daling van de mortaliteit met 5-7%.

Evert Jan Hoijtink, CEO Portavita: "Wij zijn overeengekomen om te beginnen met het includeren van 35.000 patiënten voor een antistollingsbehandeling en het screenen en monitoren van 200.000 patiënten op de belangrijkste risicofactoren binnen de Portavita CVRM-module. Op termijn is het doel om ook andere modules van het Portavita Health Management Platform, zoals Diabetes en Astma/COPD, in te voeren.”

Handelsmissie

Mede door een bezoek van minister Schippers aan Rusland in 2013 en met hulp van de Task Force Health Care is er op presidentieel niveau inzicht gekomen in de voorloperspositie die de Nederlandse zorg op een aantal punten inneemt. In een tegenbezoek van onder andere een delegatie uit Tatarstan onder leiding van de minister Wafin van gezondheidszorg zijn de eerste contacten gelegd.

Portavita gaat in Tatarstan een organisatie opzetten in partnership met overheden en private bedrijven. Doel is om de oplossingen niet alleen in Tatarstan, maar ook in andere delen van Rusland uit te rollen. Tevens wordt er in het hightech center Innopolis een IT-ontwikkelorganisatie opgericht die samen met Nederlandse IT-organisaties de verdere uitbouw van het Portavita Health Management Platform helpt organiseren.

Gerelateerde artikelen
Impressum