Health Management Platform 

Nascholing NPT-medewerkers in Hoorn groot succes!

Nascholing NPT-medewerkers in Hoorn groot succes!

In Nederland is de trombosedienst Westfriesgasthuis, van het diagnostisch centrum Diagnost-IQ, koploper op het gebied van Near-Patient Testing (NPT). In de regio West-Friesland worden bij ruim 750 patiënten, die verblijven in een verzorgings- en verpleeghuis of thuiszorg ontvangen van Omring en Buurtzorg, de INR bepaald door de verzorgenden of verpleegkundigen (NPT-medewerker). Vervolgens verwerken zij de INR en eventuele mededeling in het Portavita Health Management Platform Antistolling.

In november werd door de medewerkers van Diagnost-IQ een jaarlijkse nascholing en bekwaamheidstoets voor alle NPT-medewerkers in de regio georganiseerd. Dat zijn in bijna 40 instellingen en 20 thuiszorgteams meer dan 350 medewerkers. Ruim 300 van hen hebben zich ingeschreven voor de nascholing, die deze keer plaatsvond in de grootste zaal van de Vue bioscoop in Hoorn.

Coos Molenaar: ‘Organiseer één grote sessie, hierdoor kun je een veel leuker programma aanbieden. Wij hadden bijvoorbeeld een neuroloog van het ziekenhuis met een prachtig verhaal. Hierdoor was het voor de medewerkers interessanter en de opkomst groter. Daarnaast hadden we van de ‘industrie’ wat leuke dingetjes om in een goodybag te stoppen, wat het altijd erg goed doet. Reacties die we later kregen waren alleen maar positief. Een nascholing jaar na jaar aantrekkelijk houden is erg belangrijk om te voldoen aan de eisen m.b.t. de bekwaamheidstoets die we voor en na de plenaire sessie hebben gedaan Nog belangrijker is dat de kennis weer is opgefrist en er nieuwe inzichten (in dit geval m.b.t. de CVA) zijn opgedaan en het ook een soort van netwerksessie is voor de verzorgenden en verpleegkundigen van verschillende organisaties. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!’

De drie sprekers:

  • Dr. Taco van de Ree, neuroloog Westfriesgasthuis met een prachtig verhaal over CVA en de behandeling in de regio, met een nadrukkelijke boodschap aan de verzorgenden.
  • Dr. Maarten Bongaerts, medisch leider trombosedienst met een presentatie waarin het belang van juiste en volledige communicatie van gegevens in het kader van de behandeling met antistollingsmedicatie werd toegelicht. E.e.a. toegelicht met praktische casuïstiek.
  • Ten slotte Astrid Gouverneur, doseeradviseur, met een terugkoppeling van de bevindingen uit de audits die zij het hele jaar door houdt bij de zorginstellingen en thuiszorgteams. Hiermee worden de praktische puntjes op de ‘i’ gezet om de kwaliteit van de antistollingszorg op een continue hoog niveau te houden.

Voor de NPT-medewerkers een zeer geslaagde middag op een prachtige locatie, met een goodybag voor alle deelnemers. En nog belangrijker: met opgefriste en nieuwe kennis!

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?