Health Management Platform 

Portavita ontwikkelt patiëntendashboard voor zorgverleners

Portavita ontwikkelt patiëntendashboard voor zorgverleners

Het Health Management Platform van Portavita wordt uitgebreid met een patiëntendashboard. Hiermee geeft Portavita opnieuw inhoud aan het regionaal samenwerkingsplatform zoals de NHG dat beschrijft in haar visiedocument en maakt Portavita multidisciplinaire samenwerking in de zorg nog makkelijker. Het patiëntendashboard is een professionele samenvatting voor de zorgverlener waar actuele en relevante informatie uit verschillende bronnen samenkomt die wordt weergegeven in ‘tegels’. Deze tegels zijn volledig naar eigen wens in te stellen.

De getoonde informatie komt niet alleen uit het Portavita HMP, maar ook uit andere zorginformatiesystemen, zoals het huisartsinformatiesysteem (HIS) en Portavita Antistolling. Op deze manier krijgt bijvoorbeeld een huisarts inzicht in een antistollingsbehandeling of de gegevens van wie er bij de zorg betrokken zijn. De diëtist of wijkverpleegkundige ziet de relevante episodes uit het HIS, de voorgeschreven medicatie en de lab-uitslagen.

CVRM-patiënt met antistollingsmedicatie
“Het patiëntendashboard is per zorgverlener naar wens in te richten. Wanneer u bijvoorbeeld een patiënt behandelt die risico heeft op cardiovasculaire problemen, kunt u inzicht krijgen in de episodes en medicatie van deze patiënt die zijn vastgelegd in het HIS. Het komt voor dat CVRM-patiënten ook antistollingsmedicatie voorgeschreven krijgen. In dit geval ziet u in het patiëntendashboard ook direct de status. Denk hierbij aan de INR of het doseerschema,” aldus Edo Westerhuis, COO bij Portavita.

Het patiëntendashboard is uitermate geschikt om te bekijken op tablets of op uw smartphone en kan dus ook buiten de praktijk worden ingezet. Daarnaast is bij de ontwikkeling goed gekeken naar de privacy en autorisatie.

Samen met haar gebruikers wil Portavita het patiëntendashboard blijven aanvullen met extra informatie zodra daar vraag naar blijkt te zijn, om zo de samenwerking in de regio nog beter te ondersteunen. Binnen enkele weken start de eerste pilot. patientendashboard

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?