Health Management Platform 

HIS-data nu beschikbaar in Portavita Analytics

HIS-data nu beschikbaar in Portavita Analytics

Portavita lanceert de vernieuwde Patient Explorer, waarin data uit huisartsinformatiesystemen (HIS’en) nu ook getoond worden. Huisartsen hebben daarom vanaf nu de mogelijkheid om de ketenzorg in het HIS te registeren. Met de ontwikkeling van de vernieuwde Patient Explorer is een grote stap voorwaarts gezet om populatiemanagement mogelijk te maken.

Voordelen voor de huisartsenpraktijk en de regionale samenwerking

  • Regionale cohort selectie en casefinding: met één zoekopdracht alle patiënten boven water halen die in aanmerking komen voor een interventie.
  • Kwaliteitsoverzichten raadplegen die de zorggroep heeft klaargezet.
  • InEen Rapportages en NHG-accreditatie aanleveren.
  • Vanuit de Patient Explorer gemakkelijk patiënten aanmelden voor het Portavita samenwerkingsplatform. Daarmee is een dubbele registratie niet meer nodig.

Het voordeel van de Patient Explorer is dat analyse en casefinding regionaal op een uniforme wijze plaatsvinden. De zorggroep bepaalt de criteria in Analytics en slaat deze op als een preset. De huisartspraktijk hoeft de preset alleen maar aan te klikken en de Patient Explorer doet vervolgens het zoekwerk in de grote verzameling aan gegevens uit het HIS. De huisarts kan zelf ook de vraagstellingen opstellen. Samenwerking met andere zorgverleners wordt steeds belangrijker in regio’s.

Het samenwerkingsplatform van Portavita biedt meerwaarde wanneer samenwerking met andere zorgverleners van belang is. Het gaat dan om functionaliteit waarbij het HIS niet meer toereikend is. Denk aan het Individueel Zorgplan, de patiëntentoegang Digitaal Logboek, consultatie bij een ketenpartner en ondersteuning van het Multidisciplinair Overleg (MDO). Ook wordt momenteel een nieuw patiëntendashboard ontwikkeld, waarin relevante gegevens uit meerdere bronnen over de patiënt aan zorgverleners ter beschikking gesteld kunnen worden. Het dashboard is door de gebruiker zelf samen te stellen, uiteraard afhankelijk van de rollen en rechten die een persoon binnen Portavita heeft.

Medicom is het eerste HIS waarmee de data op deze wijze ontsloten worden in de Patienten Explorer en het patiëntendashboard. Onder de motorkap is de applicatie gereed om snel nieuwe databronnen aan te sluiten van andere HIS’en of andere informatiesystemen.

Deze oplossing is gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze dochteronderneming MGRID.

Wilt u de nieuwe mogelijkheden voor uw regio bespreken, neem dan contact op met Portavita en vraag naar Aloys Langemeyer.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?