Recent verschenen er enkele publicaties in het British Medical Journal die van invloed kunnen zijn op het protocol rond het gebruik van de NOAC. De informatie wijst in de volgende richtingen: er zou meer diversiteit moeten zijn in de dosering en er is meer monitoring van de patiënten nodig dan in eerste instantie werd gesuggereerd (lees verder).

In verschillende bijlagen van het British Medical Journey d.d. 23 juli 2014 [1] [2] [3] wordt aangegeven dat de risico’s rond het gebruik van dabigatran mogelijk groter zijn dan uit eerder onderzoek is gebleken. Deze risico’s kunnen wellicht worden verminderd door een meer individuele dosering op basis van een laboratoriumtest.

Indien deze artikelen in het BMJ aanleiding zijn voor het bijstellen van het behandelprotocol voor NOAC’s in de beoogde richting, dan zou dit kunnen betekenen dat een intensievere patiëntbegeleiding en een betere monitoring van de risico’s noodzakelijk worden. Het is denkbaar dat (een deel van) deze taken onderdeel worden van het pakket van een trombosedienst. Het gebruik van de NOAC-module in Portavita kan de bedoelde ondersteuning bieden.

De NOAC- en VKA-behandelingen zouden met zo’n ontwikkeling van het begeleidingsproces van de NOAC’s ook dichter bij elkaar komen te liggen. Een wisseling tussen de diverse behandelingen is binnen Portavita eenvoudig te bewerkstelligen door een ‘statuswijziging’ van de patiënt. De historie van de patiënt blijft daardoor volledig, ook bij een overgang tussen VKA en NOAC.


[1] Editorial: ‘The trouble with dabigatran. Doctors and patients must tread carefully through emerging risks’. Blake Charlton, medical resident, and Rita Redberg, professor of medicine.

[2] Analysis: ‘Dabigatran, bleeding and the regulators. Thomas J. Moore and colleagues highlight the differences in how US and European regulators managed the safety problems of the new antigoagulant dabigatran and asks both to think again and mandate plasma monitoring of dabigatran.’ Thomas J. Moore, senior scientist, Michael R. Cohen, president, Donald R. Mattison, chief medical officer.

[3] Feature: ‘Dabiagatran: how the drug company withheld important information. In an investigation by the BMJ Deborah Cohen finds that recommendations for use of new generation oral anticoagulants may be flawed because regulators did not see evidence showing that monitoring drug plasma levels could improve safety’. Deborah Cohen, investigations editor, The BMJ.