‘OZIS’ staat voor Open Zorg Informatie Systeem. Stichting OZIS heeft in december 2008 de nieuwe communicatiestandaard OZIS-Ketenzorg vastgesteld. Portavita heeft deze standaard voor verschillende HIS’en geïmplementeerd. De koppeling is zowel beschikbaar voor Diabetes als Astma/COPD als CVRM en voor Ouderenzorg.

Gebruik van deze standaard biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om tijdens het invoeren van een onderzoek in Portavita, het medicatiedossier en de professionele samenvatting uit het HIS op te halen. Per zorggroep kunnen de bevoegdheden per rol worden ingesteld. Het betreft vijf onderdelen:

 • Actuele medicatie, zoals voorgeschreven in het HIS
 • ICA (Intoleranties, Contra-indicaties, Allergieën)
 • Beperkte episodelijst
 • Journaalregels behorende bij de opgevraagde episode
 • Meet- en labwaarden

Binnen de stichting OZIS wordt nauw met de NHG afgestemd welke episodes in het OZIS-ketenbericht mogen worden opgenomen. De meeste HIS’en (MicroHIS 8.5.3 en MicroHIS X, Labelsoft, Promedico VDF Promedico, ASP, MIRA, Medicom, Omnihis Scipio, HetHIS en TetraHis) hebben deze functionaliteit ingebouwd. De belangrijkste meerwaarde is dat:

 • medicatie voor medebehandelaars niet meer dubbel hoeft te worden vastgelegd;
 • de relevante meetwaarden en geschiedenis vanuit het HIS beschikbaar zijn in Portavita;
 • het OZIS-retourbericht (oftewel, de gegevens die in Portavita zijn ingevoerd) direct in de episode ‘diabetes’ van uw patiënt in het HIS terechtkomt.

Daarnaast is het mogelijk om de stamgegevens van een patiënt (NAW) vanuit het HIS over te nemen in Portavita.

De koppeling Single Sign-on stelt de huisarts in staat om eenmalig in te loggen en direct met een knop vanuit het HIS automatisch in te loggen en naar het dossier van de patiënt in Portavita te gaan.

Single Sign-on biedt de volgende voordelen:

 • Verhoogde beveiliging
 • Gebruiksvriendelijk voor de huisarts
 • Hogere productiviteit van medewerkers

De Single Sign-on koppeling van Portavita is op dit moment beschikbaar voor MicroHIS, Medicom, Promedico, Mira, OmniHis en Labelsoft.

Voor alle HIS’en die door ZorgDomein worden ondersteund is dit ook mogelijk via de Portavita-knop in ZorgDomein.

 

Portavita gebruikt twee soorten Edifact-berichten voor de uitwisseling van gegevens met het HIS:

 • Van de diagnostische bepalingen (NHG tabel 45) wordt een MedLab-bericht gestuurd naar het HIS. Dit betekent dat deze bepalingen gestructureerd worden opgeslagen in onder meer Promedico, Medicom, Labelsoft, MIRA, Omnihis en Microhis.
 • Alle onderzoeken, of alleen de samenvatting, worden met behulp van een Medvry-bericht als brief naar het HIS gestuurd.

In beide gevallen kan de huisarts zelf kiezen welke gegevens hij/zij wil uitwisselen. Deze keuze hoeft maar één keer te worden vastgelegd, maar de instelling is wel altijd te wijzigen.

Voor COPD-patiënten is het aantrekkelijk om hun longfunctietest door de eigen huisarts te laten uitvoeren.

Portavita heeft hiervoor geautomatiseerde koppelingen gerealiseerd met de spirometers van Welch Allyn, Spida, Carefusion en Medikro. Door deze koppelingen met de meest gebruikte spirometers kunnen de meetwaarden en grafieken die het resultaat zijn van de spirometrie, eenvoudig in het Portavita Platform terechtkomen.

Dit gebeurt als volgt: bij het opstarten van de spirometersoftware wordt automatisch een aantal meetwaarden uit Portavita geïmporteerd. Dit betreft bijvoorbeeld de leeftijd en het rookgedrag van de patiënt. Met behulp van deze gegevens kan de spirometersoftware de voorspelde waarden berekenen. Na afloop van de spirometrie kan de huisarts de uitslagen inlezen in Portavita waardoor er geen kans is op typefouten. De uitkomst van de spirometrie is daarmee beschikbaar in Portavita, en dus ook inzichtelijk voor de longarts en de fysiotherapeut.

Met  Zorgdomein kunt u direct vanuit uw HIS naar het Diabetes, COPD en CVRM ketendossier van uw patiënt.

Huisartsen die het Portavita-systeem gebruiken kunnen vanuit het HIS via Zorgdomein de ketenzorg opstarten zonder apart bij Portavita te hoeven inloggen. Voor gebruikers van ZorgDomein is deze mogelijkheid gerealiseerd. Huisartsen die nog geen Zorgdomein gebruiken kunnen de Portavita-link bij Zorgdomein gratis aanvragen.

Meer informatie over ZorgDomein vindt u op www.zorgdomein.nl.

Portavita heeft veel ervaring met labkoppelingen. Het kan daarbij gaan om een zelfstandig laboratorium, met een eigen Laboratorium Informatie Systeem (LIS), of om een LIS als onderdeel van een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS). Om de koppeling tussen Portavita en het LIS tot stand te brengen wordt gebruik gemaakt van de standaarden MLLP en HL7v2. Portavita heeft zelf software gebouwd die bij al deze koppelingen wordt toegepast.

De koppelingen worden gebruikt ten behoeve van Portavita Antistollling en Portavita Diabetes, Astma/COPD en CVRM. Gebruikers zijn trombosediensten en zorggroepen. De koppelingen zijn in productie bij tientallen laboratoria. Per zorggroep kunnen verschillende laboratoria worden gekoppeld.

De koppeling zorgt ervoor dat alle relevante labonderzoeken, uitgevoerd bij de patiënten die bekend zijn in Portavita, automatisch worden ingelezen in de patiëntdossiers. Tevens bestaat de mogelijkheid om op patiëntniveau historische data (tot twee jaar oud) in te lezen.

Portavita volgt de ontwikkelingen rondom het landelijk EPD en NICTIZ op de voet.

Op dit moment is het nog niet opportuun voor Portavita om aan te sluiten op het  Landelijk Schakel Punt (LSP), omdat er nog geen landelijke standaarden zijn gedefinieerd waarin het Portavita-systeem een rol speelt. Zodra dit wel het geval is zullen we daar vanzelfsprekend op inspelen.