Ons platform voor samenwerking wordt dagelijks gebruikt door meer dan 9.000 medici bij circa 1250 huisartspraktijken, vele honderden diëtisten, podotherapeuten en andere ketenpartners alsmede bij meer dan 50 trombosediensten ter ondersteuning van in totaal ruim 500.000 patiënten over de hele wereld. Hiervan hebben ongeveer 70.000 patiënten toegang tot hun eigen patiëntendossier die hen in staat stelt om zelfmanagement uit te voeren.

Ron van ’t Land

Ron van ’t Land

Directeur van de trombosedienst Neder-Veluwe en voorzitter van de kwaliteitscommissie van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)

‘Voor de complexe behandeling van antistollingspatiënten is geavanceerde communicatie nodig. Cruciaal in de behandeling is samenwerking Daarom maken wij in onze regio gebruik van de web-based Portavita Antistollingsmodule. Portavita ondersteunt de effectieve en veilige behandeling van antistollingspatiënten, mede doordat de kans op fouten in informatieoverdracht wordt gereduceerd.’

Eugen Zuiderwijk

Eugen Zuiderwijk

Huisarts en projectleider eHealth bij CGM Maarssenbroek

'Goed aaneengesloten informatiesystemen tussen alle zorgverleners zijn essentieel. Portavita stelt ons in staat om de toenemende behoefte aan vraaggestuurde  zorg te ondersteunen. De nieuwe zorg is netwerkzorg.’

Starlet Diagnostisch Centrum

Starlet Diagnostisch Centrum

Starlet Diagnostisch Centrum

‘Starlet heeft gekozen voor Portavita met het oog op de toekomst. Voor het zelfmanagement – dat patiënten in staat stelt op afstand in te loggen – werd al gebruik gemaakt van Portavita. Voor de reguliere trombosedienst was het tijd om ook over een flexibele software oplossing te kunnen beschikken. Belangrijk voordeel is dat in dit geval medewerkers op afstand kunnen inloggen. Daarnaast ondersteunt Portavita Near Patient Testing oplossingen hetgeen voor Starlet een speerpunt is. We willen een organisatie zijn die snel en flexibel inspeelt op de wensen van klanten en op de omgeving, het systeem van Portavita ondersteunt ons in deze ambitie.’

Trombosedienst van de Stichting Medisch Diagnostisch Centrum Drachten

Trombosedienst van de Stichting Medisch Diagnostisch Centrum Drachten

‘Het systeem ondersteunt het werkproces ook op logistieke zaken en is toegankelijk via internet. Portavita beheert de software, waardoor de trombosedienst hier geen inspanningen voor hoeft te leveren. Uiteraard is ook zeer belangrijk dat hetzelfde systeem wordt gebruikt voor zelfmeten. De implementatie is bijzonder goed verlopen, mede dankzij een goede voorbereiding door zowel Portavita als de trombosedienst zelf. Kortom, de trombosedienst is zeer tevreden over het hele traject en het huidige gebruik.’