De Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz (Duitsland) heeft het Portavita Health Management Platform geselecteerd om het regionale ouderenzorgproject te ondersteunen.

Met het oog op de demografische ontwikkeling en de voortdurende stijging van de levensverwachting in Duitsland, zal het aandeel van de zeer oude multi-morbide patiënten blijven stijgen. De behandeling van deze patiënten vereist een verdere optimalisatie van het zorgaanbod.

Het doel van het project is om het aantal heropnames van geriatrische patiënten te reduceren. Dit verwacht men te bereiken door een betere samenwerking in de regio tussen klinieken en de huisarts.

In de huidige situatie is er nog sprake van eenrichtingscommunicatie van ziekenhuis naar huisarts: bij ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis wordt een ontslagbrief gestuurd. Het project beoogt tot een samenwerkingsmodel te komen waarbij een continue communicatie plaatsvindt tussen huisarts, ziekenhuis en geriatrisch specialisten. Gezien de eerdere positieve ervaringen, heeft men gekozen voor het Portavita Health Management Platform. Het dossier is gebaseerd op de functionaliteiten die onze zorggroepen in Nederland ook gebruiken.

Doel van het driejarige project is:

  • aantonen dat de beoogde reductie van heropnames wordt bereikt,
  • verbetering van de kwaliteit van zorg,
  • vermindering van de kosten.

Ook in Duitsland is dit een prominent thema voor politiek en zorgverzekeraars.