Hein Willem de Bruijn: “Half juni zijn we gestart met een eerste pilot. De vier trombosediensten die deelnamen hadden een groep van ruim vijftig patiënten geselecteerd om de app een maand lang in de praktijk te testen. De geselecteerde patiënten gebruiken allemaal de CoaguChek INRange in combinatie met het Portavita Digitaal Logboek. Zij kregen de bètaversie van de antistollingsapp op hun telefoon geïnstalleerd. Om een representatief beeld te krijgen, hebben we deelnemers aan de pilot gevraagd elke vijf dagen een meting te doen in plaats van om de week. Ook vulden ze elke week een vragenlijst in.”
 

Praktijkervaringen gebruiken we om de app te verbeteren

“Wij denken dat we met onze app een behoefte vervullen die in de markt leeft. Alle communicatie rondom antistollingszorg kan gebundeld worden in één app. Naast meetwaarden en opmerkingen worden ook doseeradviezen ontsloten. Dan krijgt de patiënt niet alleen een notificatie als het tijd is om te prikken, maar ook een push-bericht als er een nieuw doseeradvies klaarstaat. In de pilot hebben we ons eerst alleen gericht op het digitaal doorgeven van de INR-waarde en mededelingen.

De resultaten uit de pilot zijn gebruikt om de kinderziekten eruit te halen, het gebruiksgemak te verbeteren en om inzicht te krijgen in de behoeften van gebruikers. Omdat we het hele proces van begin tot eind in de praktijk hebben kunnen testen, heeft het ook inzicht opgeleverd in de manier waarop patiënten hun meter in de praktijk gebruiken.  De volgende versie van de app die wij op korte termijn verwachten uit te brengen, is al op een aantal punten verbeterd.”

Zelfdoseren en iOS-ondersteuning volgen later

“Ook blijkt uit de pilot dat veel gebruikers behoefte hebben aan een iOS-versie van de app, terwijl we nu alleen nog een Android-versie beschikbaar hebben. Achter de schermen werken we aan de volgende versie van de app die ook op iPhones werkt. Die  zal het zelfdoseren ondersteunen, zodat de desktopcomputer helemaal niet meer gebruikt hoeft te worden.”

De antistollingsapp past in een toekomstbeeld van patiëntgerichte zorg

“Ik verwacht dat we toewerken naar een situatie waarin patiënten altijd en overal toegang hebben tot hun eigen gezondheidsdata en zelf aan de privacy-knoppen zitten. Niet de zorgverlener, maar de patiënt bepaalt straks wie wel en wie geen toegang krijgt tot zijn of haar gegevens. Het zelfmeten hoeft niet beperkt te blijven tot antistolling en glucose. Je kunt het ook doortrekken naar andere medische disciplines en beschikbaar maken voor andere typen zorgverleners. CareXS, de partner die voor ons de antistollingsapp voor patiënten heeft ontwikkeld, heeft ook een versie voor zorgverleners. In deze app zit bijvoorbeeld een functie waarbij er automatisch een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. De (thuiszorg)medewerker, huisarts en  apotheker krijgen inzicht in zowel de voorgeschreven als de toegediende medicatie. Dat maakt de cirkel van medicatieveiligheid helemaal rond.”

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd in de CoaguChek Nieuwsbrief nummer 4 van Roche Diagnostics (oktober 2017).