"Wij zijn een relatief jonge organisatie. In 2010 zijn wij vanuit het klinisch chemisch laboratorium van het Westfriesgasthuis gestart met een trombosedienst. We hebben alles van de grond af moeten opbouwen. Daarom zochten we naar een samenwerkingspartner met meer ervaring. Die vonden we in de trombosedienst van het Rivierenland ziekenhuis in Tiel met medisch leider Maarten Bongaerts. Maarten is een actieve promotor van het zelfmeten. Zo kwamen we op het spoor van de vingerprik voor NPT. Tot op de dag van vandaag werken we nog steeds samen met de doseerartsen van Tiel en is Maarten Bongaerts ook onze medisch leider."
 

"We zijn de afgelopen jaren gegroeid. Inmiddels leveren we antistollingszorg aan 35 verzorgings- en verplegingsinstellingen en een groeiend aantal thuiszorgorganisaties. In totaal hebben we 1.000 CoaguChek meters in omloop en zijn ongeveer 350 verzorgenden getraind. Maar we sluiten onze ogen niet voor de realiteit: we groeien in een krimpmarkt. Het aantal patiënten op een VKA behandeling zal vanaf nu dalen. Het effect van de opkomst van de NOAC’s is met een daling van het volume van 5-10% nu nog relatief beperkt, maar ik verwacht dat het de komende jaren sneller zal gaan. Juist daarom kijken wij naar efficiëntere en nieuwe vormen van samenwerking. Ook buiten onze eigen regio.”

Ontzorgen van A tot Z

De groei van de trombosedienst van het Westfriesgasthuis/Diagnost-IQ is voor een groot deel te verklaren door de klantvriendelijke houding van Coos Molenaar en zijn team. “Wij proberen verpleeghuizen zoveel mogelijk te ontzorgen. We trainen de medewerkers, verzorgen nascholing en bezoeken de locaties twee keer per jaar om de meters te controleren en vullen dan meteen de voorraad strips en naalden aan. Onze medewerkers zijn altijd bereikbaar voor telefonische ondersteuning. Ook voor ons is de meerwaarde helder: NPT scheelt ons 13.000 huisbezoeken per jaar, we kunnen sneller doseren en onze doseerartsen en -adviseurs efficiënter inplannen. Dat scheelt arbeidsuren, voor de meeste zorgaanbieders de grootste kostenpost.“

Goede communicatie en bereikbaarheid van cruciaal belang

“Wij steken veel tijd en energie in de training van verzorgenden en verpleegkundigen. De training die we hebben ontwikkeld dekt in twee uur zowel de theorie van hemostase als praktische aspecten van het prikken op locatie. Bij de opstart van een nieuwe locatie komen de doseeradviseurs na de eerste training langs om de prikprocedure van begin tot eind te doorlopen, inclusief de verwerking in Portavita. Daarnaast bieden we nascholing aan waarin we de kennis en vaardigheden jaarlijks toetsen. We proberen verzorgenden door middel van casuïstiek te stimuleren om vooral zelf na te denken over de uitdagingen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. Onze aanpak leidt tot een meetbaar beter resultaat: meer patiënten blijven binnen hun streefgebied dan voorheen.” Ook patiënten meer tevreden
“Patiënten zijn enthousiast: de vingerprik is niet alleen minder invasief, hij wordt ook nog eens gedaan door hetzelfde vertrouwde gezicht dat zij dagelijks zien. Uit een kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek, dat we een paar jaar geleden uitvoerden, blijkt dat patiënten bovengemiddeld tevreden zijn. Meer dan 90% van de medewerkers ziet het als een verrijking van hun werkzaamheden, en meer dan 95% van de patiënten in de zorginstellingen wil niet anders meer dan de vingerprik. Maar ook verzorgenden zijn gemotiveerd om te prikken met de vingerprik. Voor hen slechts één van de vele taken die zij aan het bed verrichten.”

Over de regiogrenzen heen denken

“Omdat je met NPT prima op afstand kunt werken, hoef je niet per se aan een regio gebonden te zijn. Zo zijn we met zorgaanbieder Evean in gesprek over de introductie van NPT op meerdere verpleeglocaties. We laten ons niet beperken door bestaande regiogrenzen.
Het komt uiteindelijk toch vooral neer op goede onderlinge samenwerking tussen alle bij antistollingszorg betrokken zorgverleners. Dus niet alleen met verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties maar ook met huisartsen, specialisten, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, GGD-artsen en tandartsen. De bekostiging stelt ons wel voor uitdagingen. Het tarief voor antistollingszorg in verpleeghuizen (bekostiging via de Wlz) is voor 2018 met een factor 8 tot 10 te laag ingeschat. Daar staat tegenover dat het Wlz-tarief voor verblijf wel is opgehoogd. Ik zie voor trombosediensten een rol weggelegd in het overtuigen van aanbieders van verpleeghuiszorg om toch in het belang van de patiënt het NPT te continueren of over te stappen op NPT. Ook als dat tijdelijk iets meer kost.”

INR meten in ambulance geïntroduceerd

Terloops noemt Coos Molenaar nog een ander initiatief waar hij de drijvende kracht achter is. “Bij een vermoeden van een CVA is het belangrijk om snel de INR te bepalen. Vroeger rende dan één van mijn collega’s snel naar de SEH en werd met de CoaguChek de INR bepaald. Hierbij gingen soms cruciale minuten verloren. Samen met de neurologen en ambulancediensten in de regio is als één van de verbeterpunten om sneller te kunnen starten met trombolyse na aankomst in het ziekenhuis, het prikken van de INR in de ambulance met een CoaguChek geïntroduceerd. We hebben hiervoor 32 ambulances voorzien van een CoaguChek. Vanuit de trombosedienst hebben we de verpleegkundigen getraind, doen we de controles van de meters en leveren we de strips.”

Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd in de CoaguChek Nieuwsbrief nummer 4 van Roche Diagnostics (oktober 2017).

Labels: