Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur van diagnostisch centrum Saltro, promoveerde op 21 november aan het LUMC met haar proefschrift ‘eHealth in Primary Care – From chronic disease management to person-centered eHealth: the necessity for blended care’.

Haar doel is een beweging in gang zetten waarin chronisch zieke mensen de regie nemen over hun ziekte en hun zorg. Met haar onderzoek en eigen overtuiging laat ze zien dat de kwaliteit van leven toeneemt wanneer mensen verantwoordelijkheid nemen. Zij veronderstelt dat blended care, een volledige integratie van eHealth en reguliere zorg, op de lange termijn de kwaliteit van leven zal verbeteren. Voor haar promotieonderzoek onderzocht Talboom onder andere antistollingspatiënten die gebruik maken van het Portavita patiëntenportaal voor zelfmanagement.

Blended care zal ook motivatie en inzet van de huisarts of praktijkondersteuner vragen. Zorgverleners zullen een andere manier van werken moeten omarmen en moeten geschoold worden om een faciliterende en begeleidende rol aan te nemen. Met als doel dat wanneer een patiënt zelf online registreert er meer tijd over blijft voor persoonlijk contact.

‘Wij zijn blij met de resultaten van het onderzoek waarin naar voren komt dat eHealth inderdaad effect heeft op positieve gezondheid. Portavita zet zich sinds 2002 al in voor zelfmanagement voor chronisch zieken en vandaag de dag maken al bijna 100.000 patiënten gebruik van ons zelfmanagementportaal. Daarnaast wordt samengewerkt met partijen als Medmij, Stichting September en Curavista, die zich begeven op het terrein van een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO), aldus Hein Willem de Bruijn, accountmanager Antistolling bij Portavita.

Hoe is het onderzoek onder patiënten die antistollingsmedicijnen slikken opgezet?

247 Patiënten die antistollingsmedicijnen slikken vanwege chronische hartritmestoornissen of trombose werden 18 maanden lang gevolgd, 137 bij het gebruik van online platform Portavita en 110 werden ondersteund met reguliere zorg.
Deze patiënten werden verdeeld over drie verschillende onderzoeksgroepen die:

  • een training via e-Learning kregen om zelf te leren prikken, stollingswaarden te bepalen en de waarden in te voeren op het online platform,
  • een intensieve groepstraining kregen van trombosedeskundigen om zelf te leren prikken, stollingswaarden te bepalen en de waarden in te voeren in het online platform,
  • reguliere zorg ontvingen met een basale uitleg over hun aandoening door de trombosedeskundigen.

‘Uit onderzoek blijkt dat de therapeutische controle van bovenstaande groepen vergelijkbaar is. Zelfmanagement voor antistollingspatiënten is veilig en betrouwbaar voor een selecte groep gemotiveerde patiënten’, aldus Esther Talboom, voorzitter raad van bestuur van diagnostisch centrum Saltro.

Direct naar Portavita in het onderzoek? PORTALS: Design of an innovative approach to anticoagulation management through eHealth

Bezoek hier de site van Esther Talboom:http://www.talboom.info