De Diabetes module is in nauwe samenwerking met huisartsen, internisten, paramedici, verpleegkundigen en de patiëntenvereniging DVN tot stand gekomen en gebaseerd op de richtlijnen van de NDF.

Net als alle andere Portavita modules ondersteunt de Diabetes module de realtime samenwerking tussen ketenpartners. Dit betekent dat elke vraag of elk onderzoek dat is ingevuld, na bevestiging in het systeem direct door andere ketenpartners kan worden ingezien. De uitwisseling van informatie – in geval van Diabetes bijvoorbeeld tussen de huisarts, de POH, de internist, en de verpleegkundige – kan hierdoor soepel verlopen.

In samenwerking met vooraanstaande Europese universiteiten en ziekenhuizen wordt continue gewerkt aan de verbetering van de software. Hierdoor beschikt Portavita over de benodigde technische kennis om in te spelen op trends die een positieve bijdrage leveren aan de behandeling van diabetespatiënten.

Een voorbeeld van samenwerking is het Europese project Commodity12 dat als doel heeft een intelligent systeem te ontwikkelen dat gecombineerde medische gegevens kan analyseren voortkomende uit sensoren en genetische data. Dit maakt het mogelijk om medische kennis nog beter toepasbaar te maken op het specifieke profiel van een patiënt.

 • Alle modules binnen het Platform voor Samenwerking zijn met elkaar geïntegreerd ter ondersteuning van comorbiditeit.
 • in één oogopslag is er inzage in de meest relevante meetwaarden en medicatie voor de betreffende module
 • ingevoerde onderzoeken zijn na autorisatie ‘realtime’ beschikbaar voor andere geautoriseerde zorgverleners
 • patiënten toegang voor het inzien, opvoeren en delen van hun persoonlijke gezondheid informatie
 • managementrapportages geven inzage op patiënt, praktijk en regio niveau.
 • Alle ingevoerde data kan gebruikt worden ter ondersteuning van het financieel proces.
 • Per patiënt kan er één Individueel Zorgplan (IZP) worden vastgelegd met daarin verschillende problemen en de gerelateerde acties, doelen en evaluaties.
 • Koppelingen met OZIS-ketenbericht voor het ondersteunen van synchronisatie met het HIS en het uitsluiten van dubbel registreren.
 • Alle betrokken zorgverleners (huisartsen, POH’s, diëtisten, fysiotherapeuten, internisten etc.) kunnen worden geautoriseerd om hun specifieke bijdrage aan de diabeteszorg te verlenen. Hiertoe hebben zij direct toegang tot dat deel van het patiëntendossier waartoe zij gerechtigd zijn.

Alle patiënten kunnen toegang krijgen tot hun eigen patiëntendossier via het beveiligde Digitaal Logboek.

Als onderdeel van de Portavita Diabetes Module kunnen patiënten:

 • de glucose bijhouden in het hun diabetes dagboek
 • gebruik maken van e-consultatie om op een beveiligde wijze berichten uit te wisselen met hun zorgverleners
 • uitslagen bekijken van onderzoeken
 • terug lezen wat er besproken is tijdens consultaties

Uit een studie door het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, waardeerden patiënten het gebruik van het Digitaal Logboek gemiddeld met een 8.

 

 • Risico-inventarisatie
 • Jaarcontrole
 • Kleine (Kwartaal) controle
 • Voetcontrole
 • Tussentijdse controle
 • Zelfcontrole (door de patiënt via toegang tot het eigen dossier)
 • Fundusfoto screening
 • Voedingsadvies
 • Consultatie specialist
 • E-consult
 • Stoppen met roken
 • Lab onderzoek
 • Overzicht dagboek patiënt