Ten behoeve van de behandeling van patiënten wordt er door alle betrokkenen een grote hoeveelheid relevante data vastgelegd. Tevens wordt er relevante medische data van derde systemen gebruikt zoals uitslagen van diagnostisch onderzoeken, zelf gemeten klinische waarden en in toenemende mate relevante genetische informatie en bio markers.

In de systemen van Portavita wordt deze data conform internationale standaarden vastgelegd. Denk daarbij aan IHE, HL7 en codering systemen zoals SNOMED International en van de NHG.

Om de administratieve lasten voor onze gebruikers te verminderen heeft Portavita er voor zorg gedragen dat zonder extra handelingen uit de basis registratie alle relevante informatie kan worden verkregen. Denk daarbij aan kwaliteitrapportages, facturatiebestanden en procesinformatie.  

Daarnaast kan het analyseren en hergebruiken van deze data voor medisch onderzoek leiden tot verbeterde inzichten omtrent ziektebeelden en verhoging van de effectiviteit van de behandeling.

Portavita heeft er voor gekozen om voor het verzamelen, bewerken, en analyseren van medische data een aparte organisatie te starten genaamd MGRID. Dit zusterbedrijf van Portavita richt zich volledig op het veilig verzamelen, opslaan en voor analyse beschikbaar stellen van medische data.

Ook in het Europese AXLE maakt Portavita van dit “Clinical Data Warehouse” gebruik.

 

De ‘Patient Explorer’ maakt het opvragen van managementinformatie een stuk eenvoudiger, door gebruik te maken van filters en standaard zoekopdrachten.

Zorggroepen en zorgverleners hebben steeds meer ondersteuning nodig op het gebied van managementinformatie. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, onderzoek te ondersteunen en om zich te kunnen verantwoorden. Hiertoe heeft Portavita de ‘Patient Explorer’ ontwikkeld, in samenwerking met haar zusterorganisatie MGRID. Deze tool helpt de zorggroep met het rapporteren van prestaties op praktijkniveau en het benchmarken met de landelijke standaard.

Door gebruik te maken van (een deel van) de honderdvijftig filters, is het mogelijk om op eenvoudige en gedetailleerde wijze te rapporteren over de prestaties van de ketenzorg. 

Portavita Analytics beschikt over verschillende gestandaardiseerde zoekopdrachten, zoals de InEen Rapportage en de NHG Accreditatie die met één druk op de knop op te roepen zijn. Dit zijn gestandaardiseerde indicatorenlijsten die de zorgverzekeraars opvragen in verband met de keten-DBC's.

Met de InEen zoekopdrachten zijn de InEen benchmark rapportages op voor Diabetes, Astma/COPD, HVZ en VVR eenvoudig op te roepen uit het Portavita Platform voor Samenwerking. Deze rapporten geven antwoord op alle door InEen opgestelde vragen met betrekking tot het betreffende zorgprogramma. Hiermee zijn de dagen van inefficient Excel bestanden combineren en formules uitvoeren voorbij en kan er veel tijd bespaard worden.

Portavita Analytics beschikt over verschillende gestandaardiseerde zoekopdrachten die met één druk op de knop op te roepen zijn. Dit zijn gestandaardiseerde indicatorenlijsten die de zorgverzekeraars opvragen in verband met de keten-DBC's.

Het door de NHG opgestelde kwaliteitskeurmerk voor verantwoorde levering van zorg in huisartsenpraktijken is nu met een druk op de knop beschikbaar. Het NHG-accreditatie rapport kan op zorggroep niveau opgeroepen worden per huisartsenpraktijk en geeft inzage in het presteren van de betreffende praktijk.