De CVRM module is gebaseerd op de zorgstandaard zoals deze is vastgelegd in de keten-DBC voor CVRM. Nadrukkelijker dan voorheen staan in deze zorgstandaard de individuele wensen en mogelijkheden van de patiënt centraal.

De patiënt en de zorgverlener kunnen samen het risicoprofiel in kaart brengen, waarna de patiënt beslist met welke risicofactoren hij/zij actief en planmatig aan de slag wil. De module biedt de mogelijkheid om deze plannen gestructureerd in kaart te brengen en de voortgang te bewaken.

Net als alle andere Portavita modules ondersteunt de CVRM module de realtime samenwerking tussen ketenpartners. Dit betekent dat elke vraag of elk onderzoek dat is ingevuld, na bevestiging in het systeem direct door andere ketenpartners kan worden ingezien. De uitwisseling van informatie – in geval van CVRM bijvoorbeeld tussen de huisarts, de POH, de cardioloog, de internist, de neuroloog, de geriater en de verpleegkundige – kan hierdoor soepel verlopen.

 

 • Alle modules binnen het Platform voor Samenwerking zijn met elkaar geïntegreerd ter ondersteuning van comorbiditeit.
 • In één oogopslag is er inzage in de meest relevante meetwaarden en medicatie voor de betreffende module
 • Ingevoerde onderzoeken zijn na autorisatie ‘realtime’ beschikbaar voor andere geautoriseerde zorgverleners
 • Patiënten toegang voor het inzien, opvoeren en delen van hun persoonlijke gezondheid informatie
 • Managementrapportages geven inzage op patiënt, praktijk en regio niveau.
 • Alle ingevoerde data kan gebruikt worden ter ondersteuning van het financieel proces.
 • Per patiënt kan er één Individueel Zorgplan worden vastgelegd met daarin verschillende problemen en de gerelateerde acties, doelen en evaluaties.
 • Koppelingen met OZIS-ketenbericht voor het ondersteunen van HIS-KIS synchronisatie en het uitsluiten van dubbel registreren.
 • Alle betrokken zorgverleners (Huisartsen, POH’s, Diëtisten, fysiotherapeuten, internisten etc.) kunnen worden geautoriseerd om hun specifieke bijdrage aan de CVRM-zorg te verlenen. Hiertoe hebben zij direct toegang tot dat deel van het patiëntendossier waartoe zij gerechtigd zijn.

 

Alle patiënten kunnen toegang krijgen tot hun eigen patiënten dossier via het beveiligde Digitaal Logboek.

Als onderdeel van de Portavita CVRM module kunnen patiënten:

 • Voornemens en evaluaties vastleggen
 • gebruik maken van e-consultatie om op een beveiligde wijze berichten uit te wisselen met hun zorgverleners
 • uitslagen bekijken van onderzoeken
 • terug lezen wat er besproken is tijdens consultaties

Uit een studie door het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, waardeerden patiënten het gebruik van het Digitaal Logboek gemiddeld met een 8.

 

 • Monitor  – samenvatting medische status patiënt
 • Medicatie
 • Laboratoriumuitslagen
 • Jaarcontrole, met de volgende onderdelen:
  •  Anamnese
  • Comorbiditeit
  • Risicofactoren
  • Aanvullend onderzoek (Enkel/Arm index, ECG, 24uurs bloeddruk)
  • Medicatie
  • Interventies
    
 • Tussentijdse controle, met de volgende onderdelen:
  • Roken
  • Voeding
  • Alcohol
  • Lichaamsbeweging
  • Stress
  • Overgewicht
  • Bloeddruk
  • Cholesterol 
 • Voedingsadvies
 • Stoppen met roken programma
 • Consult Internist
 • Consult Cardioloog
 • Consult Geriater
 • Patiëntentoegang