Portavita neemt deel aan Europees onderzoek Commodity12.

Samen met vooraanstaande Europese universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven neemt Portavita sinds oktober 2011 deel aan het Commodity12 project. Commodity12 heeft als doel om een intelligent systeem te ontwikkelen dat gecombineerde medische gegevens kan analyseren. Dit maakt het mogelijk om medische kennis nog beter toepasbaar te maken op het specifieke profiel van een patiënt.

Tijdens het project zal onderzoek gedaan worden naar Diabetes, type 1 en 2. Er zal kunstmatige intelligentie worden toegepast op een combinatie van gegevens waaronder:

  • Standaard medische gegevens zoals deze bijvoorbeeld worden vastgelegd in Portavita;
  • Genetische informatie waarbij het gaat om een aantal genetische aspecten waarvan uit de literatuur bekend is dat ze een relatie hebben tot het ziektebeeld;
  • Gegevens die worden verkregen door middel van Continuous Monitoring. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensoren die op de huid van de patiënten bevestigd zijn en continu bepaalde waarden doorgeven aan het systeem.

De projectorganisatie heeft specifiek Portavita gevraagd haar KIS software beschikbaar te stellen omdat de software van Portavita volledig gebaseerd is op internationale standaarden zoals HL7 en IHE.

Omdat de gegevens in het Portavita KIS van zeer hoge medische kwaliteit zijn, heeft het projectteam Portavita tevens gevraagd anonieme gegevens beschikbaar te stellen om nieuwe mogelijkheden voor behandeling te onderzoeken. Portavita zal haar klanten vragen om toestemming om deze – volgens Internationaal Protocol geanonimiseerde – patiëntgegevens beschikbaar te stellen.

Het Franse CNRS zal haar kennis van genetica toevoegen aan het project; de universiteiten van HES SO (Zwitserland) en Royal Holloway University of Londen zullen het Kunstmatige Intelligentie gedeelte voor hun rekening nemen; voor de realisatie van de sensoren zal de Universiteit Imperial College (Groot Brittannië) met het bedrijf Bodytel (Duitsland) samenwerken; voor security en compliance aspecten zullen de specialisten van DFKI (Duitsland) worden ingezet.

 

Tot slot zullen leidende professoren op het gebied van diabetes van het Lódz Ziekenhuis in Polen en het CMR-IASI  in Italië tijdens een pilot een aantal patiënten behandelen op basis van de verkregen uitkomsten.

Het is onze missie om de beste zorgict te ontwikkelen en dit Europese project biedt ons daarvoor een waardevolle kans. Wij zijn blij om samen met onderzoekers en vooraanstaande diabetesspecialisten aan een verbetering van de behandeling te werken. Door de resultaten van het onderzoek terug te vertalen in onze software kunnen wij onze klanten in staat stellen hun patiënten nog betere zorg te verlenen!

Het project is deels gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het FP7 programma. Contactpersoon is Olivier Marchesini.

Onze huidige partners in het Commodity12 project zijn:

Body Tel is een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in telemedische begeleidings- en managementsystemen voor chronische ziekten zoals diabetes. Het doel daarbij is om patiënten, professionals, zorgverleners en familieleden te voorzien van de meest actuele gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve draadloze technologieën.

Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) is het grootste onderzoekscentrum in Europa. Vanuit tien gespecialiseerde wetenschappelijke instituten wordt op uiteenlopende gebieden onderzoek gedaan. Hiervoor werken zij samen met universiteiten, andere onderzoekscentra en industriepartners. Met haar specifieke kennis van genetica levert het CNRS een belangrijke bijdrage aan het Commodity12 project en is zij één van de partners waar Portavita mee samenwerkt.

Het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) is het toonaangevende onderzoeksinstituur op het gebied van innovatieve software technologie. Op het gebied van Kunstmatige Intelligentie behoort DFKI tot de top van de wereld. De experts van DFKI werken binnen het Commodity12 project nauw samen met Portavita en houden zich bezig met security en compliance aspecten.

De Zwitserse Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES SO) was de eerste universiteit in Zwitserland en is inmidddels uitgegroeid tot een prominente universiteit op zowel nationaal als internationaal niveau. Samen met Portavita en andere vooraanstaande partijen participeert de HES SO in het Commodity12 project, waar zij hun kennis van Kunstmatige Intelligentie toevoegen aan het onderzoek.

Het Imperial College behoort tot de beste universiteiten  ter wereld. Dit wetenschappelijk gebaseerde instituut geeft onderwijs aan studenten uit 126 verschillende landen. Binnen het Commodity12 project houdt het Imperial College zich bezig met het toepassen van sensoren voor het verkrijgen van patiëntgegevens door middel van Continuous Monitoring.

Jozef Stefan Institute

De Poolse Medical University of Lodz is één van de grootste medische onderzoekscentra in Polen. Zij werkt nauw samen met een groot aantal andere universitair medische centra in Europa. Binnen het Commodity12 project zullen vooraanstaande professoren op het gebied van diabetes van het Lódz Ziekenhuis in Polen tijdens een pilot een aantal patiënten behandelen op basis van de verkregen uitkomsten. Het systeem van Portavita zal hen hierin ondersteunen.

Royal Holloway is één van de grootste departementen van de University of Londen en heeft een uitmuntende reputatie op het gebied van Research. Samen met de HES SO nemen zij het Kunstmatige Intelligentie gedeelte voor hun rekening binnen het Commodity12 project, waar Portavita onderdeel van uitmaakt.

Portavita maakt continuous monitoring diabetespatiënten mogelijk

Informatie uit sensoren direct beschikbaar voor arts en patiënt. Alarmering voorkomt complicaties.

Portavita maakt als één van de partners deel uit van het onderzoeksconsortium Commodity12. Binnen dit researchproject wordt gewerkt aan een intelligent systeem dat gecombineerde medische gegevens kan analyseren, teneinde complicaties te voorkomen.

De gegevens hiervoor worden verkregen uit diverse bronnen, waaronder sensoren. Via bluetooth wordt de sensorinformatie over gewicht, glucosespiegel, hartslag, bloeddruk en ademhaling naar een speciaal hiervoor ontwikkelde app op een smartphone gestuurd. Deze smartphone communiceert op haar beurt met het elektronisch patiëntendossier in Portavita. Het Portavita systeem zorgt voor continue analyse van alle gegevens uit de verschillende bronnen en directe terugkoppeling naar zowel de arts àls de patiënt. Bij afwijkingen worden arts en patiënt gealarmeerd en kan actie worden ondernomen.

Op dit moment bevindt het project zich in de pilot-fase. In dit stadium wordt bij diabetespatiënten type I en type II getest in hoeverre het systeem bijdraagt aan verbetering van de behandeling en verhoging van de kwaliteit van leven. De pilots vinden plaats in Polen en Zwitserland. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten over een jaar beschikbaar zijn.