Het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) is het grootste onderzoekscentrum in Europa. Vanuit tien gespecialiseerde wetenschappelijke instituten wordt op uiteenlopende gebieden onderzoek gedaan. Hiervoor werken zij samen met universiteiten, andere onderzoekscentra en industriepartners. Met haar specifieke kennis van genetica levert het CNRS een belangrijke bijdrage aan het Commodity12 project en is zij één van de partners waar Portavita mee samenwerkt.