Portavita heeft met partner CareXS een geïntegreerde oplossing ontwikkeld voor het Vingerprik Gouden Standaard proces. Met behulp van de CoaguChek PRO II van Roche Diagnostics wordt een vingerprik meting uitgevoerd. De QR-code met INR-waarde wordt vanuit de CoaguChek ingescand in de app en de medewerker kan actief een mededelingenmenu doorlopen. Deze informatie wordt verzonden en direct verwerkt in het Portavita antistollingsdossier in gebruik bij de trombosedienst backoffice.