Elke module van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS) wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met huisartsen, verpleegkundigen, specialisten en patiëntenverenigingen.

Het Portavita KIS wordt gebruikt ter ondersteuning van de volgende zorgketens: Antistolling, Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg. Afhankelijk van ontwikkelingen in de markt en in opdracht van onze relaties zullen ook dossiers worden gemaakt ter ondersteuning van andere zorgketens.

Het Portavita KIS wordt als een internetservice aangeboden, dat wil zeggen dat het KIS vanuit een willekeurige locatie, op elk gewenst moment, via een beveiligde internetverbinding kan worden benaderd. Uw manier van werken, de richtlijnen van de overheid en het voldoen aan landelijke standaarden vormen de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van de modules.

Alle modules van het KIS zijn geïntegreerd. Dit betekent dat  een onderzoek dat bij een patiënt is verricht ten behoeve van de  ene behandeling (bijvoorbeeld een bloeddruk), ook beschikbaar is voor de andere behandeling. Het Portavita KIS is daarmee geschikt voor de behandeling van comorbiditeit.

De basisfunctionaliteit van het Portavita KIS omvat:

  • Onderzoeken conform het behandelprotocol van landelijke koepels zoals FNT, NHG, DVN, Long Alliantie, NHG Praktijkwijzer
  • Patiëntentoegang als integraal onderdeel van ons systeem
  • Eenvoudige taakdelegatie door de hoofdbehandelaar, bijvoorbeeld de huisarts
  • Integratie met het HIS via Edifact en OZIS, verdere optimalisatie volgt
  • HL7-koppelingen met vele Ziekenhuis- en Laboratorium Informatie Systemen
  • Uitgebreide autorisatiemodule, volledig in te richten naar de werkwijze in uw regio
  • Diverse werklijsten voor ‘onderhanden werk’
  • Ondersteuning van de financiële verantwoordelijkheden van de zorggroep
  • Indicatoren en rapportages ter ondersteuning van de praktijkvoering en de zorggroep