Portavita participeert in Europees onderzoeksproject AXLE

Analyse medische Big Data biedt talloze mogelijkheden

AXLE staat voor Advanced Analytics for EXtremely Large European Databases en is één van de onderzoeksprojecten die vallen onder het Framework Programme 7 (FP7) van de Europese Commissie. Binnen dit project zal Portavita, samen met 2ndQuadrant Limited (United Kingdom), het Barcelona Supercomputing Center (Spain), de University of Manchester (United Kingdom) en de Univerza v Ljubljani (Slovenia) de komende drie jaar werken aan een verbeterde oplossing voor de analyse van medische Big Data.

“De voorspellende waarde die voortkomt uit het analyseren van extreem grote hoeveelheden data heeft een enorme impact, zowel op de verbetering van de kwaliteit van de zorg, als op het verlagen van de kosten ervan. Door vanuit collectieve informatie in te zoomen op het ziektebeeld van individuele patiënten zal dit tevens een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere invulling van het Individueel Zorgplan”, aldus Evert Jan Hoijtink, CEO van Portavita.

Als één van de meest prominente telemedicine leveranciers van Europa beschikt Portavita over zeer diepgaande functionele kennis van e-Health en Internationale Standaarden zoals HL7. Vanuit de applicaties die Portavita heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de zorg voor chronisch zieken (onder andere voor Antistolling, Diabetes, CVRM en Astma/COPD) heeft de organisatie tevens jarenlange kennis van en ervaring met profielen van medische gegevens. Aanleiding voor AXLE om Portavita te vragen in het consortium te participeren.

Portavita zal hiervoor onder andere een synthetische (niet herleidbare) dataset van biomedische gegevens creëren. Medische databases zijn, veel meer nog dan andere databases, uiterst complex als het gaat om de structuur van de data, de beveiliging en de privacy ervan. Daarnaast hebben zij een aantal zeer specifieke kenmerken die het automatisch analyseren van deze gegevens bemoeilijken. Het vlekkeloos en automatisch mee laten groeien van de omvang van de database is daarbij minstens zo belangrijk als het beheer ervan. De door Portavita aangeleverde dataset zal qua structuur, privacygevoeligheid en complexiteit representatief zijn voor een echte dataset. Dit heeft als voordeel dat aan het eind van het project over drie jaar, de nieuw ontwikkelde oplossingen ook daadwerkelijk in een realtime omgeving toepasbaar zullen zijn.

Meer informatie over het project is te vinden op www.axleproject.eu

Whitepapers:

Onze huidige partners in het AXLE project zijn:

Binnen het AXLE consortium werkt Portavita nauw samen met 2ndQuadrant, die met haar specifieke kennis en ervaring met PostgreSQL databases een belangrijke bijdrage levert aan het AXLE project.

Het Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) is het National Supercomputing instituut van Spanje. Zij heeft als missie om Information Technology te onderzoeken, ontwikkelen en beheren waarmee wetenschappelijke vooruitgang gefaciliteerd kan worden.

De Universiteit van Manchester is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Victoria University of Manchester en de University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), twee van Engeland’s meest vooraanstaande universiteiten. Zo’n 25 nobelprijswinnaars hebben hier gewerkt of gestudeerd.

De University of Ljubljana is de oudste en grootste universiteit in Slovenië en behoort tot de grootste universiteiten in Europa. Bij het Laboratory of Bioinformatics, onderdeel van de universiteit, werken 15 professoren, onderzoekers en software ontwikkelaars die aan verschillende onderzoekstrajecten deelnemen, waaronder het AXLE-project.

Portavita presenteert visie op privacy van medische data tijdens HL7 Workgroup Meeting in San Antonio

Hoe kunnen grote hoeveelheden medische data geanalyseerd worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, privacy, security en auditability van deze gegevens?

De voorspellende waarde die voortkomt uit het analyseren van extreem grote hoeveelheden medische data heeft een enorme impact, zowel op de verbetering van de kwaliteit van de zorg, als op het verlagen van de kosten ervan. De kwaliteit, privacy, security en auditability van de data dient echter te allen tijde gewaarborgd te zijn.

Portavita is één van de consortiumpartners van het onderzoeksproject AXLE , dat valt onder het Framework Programme 7 (FP7) van de Europese Commissie. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar verbeterde mogelijkheden voor de analyse van extreem grote hoeveelheden medische gegevens. In dit kader hebben twee medewerkers van Portavita onlangs een presentatie gegeven tijdens de HL7 Workgroup Meeting in San Antonio, Texas, USA.

HL7 is een internationale non-profit organisatie die standaarden op het gebied van IT in de zorg creëert en onderhoudt. Zij heeft een nieuwe standaard ontwikkeld, genaamd ‘Healthcare Privacy and Security Classification System’ (HCS). Deze standaard beschrijft een software architectuur voor het koppelen van security-gerelateerde metadata aan medische data. Op basis van deze metadata kan bepaald worden wie wel of geen toegang heeft tot de data.

Tijdens de meeting gaven Henk-Jan Meijer en Albana Gaba een presentatie over Portavita en het AXLE project en het mogelijke gebruik van het HCS systeem in context van het project. De presentatie, genaamd ‘Privacy-aware analytics on healthcare data’ werd bijzonder goed ontvangen door de werkgroepleden en leidde tot veel enthousiasme over de ontstane nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie over HL7 is te vinden op www.hl7.org.

Download hier de volledige presentatie ‘Privacy-aware analytics on healthcare data’.

Meer informatie over het AXLE project is te vinden op www.axleproject.eu.

Gepubliceerd op: 30 januari 2014