De Astma/COPD module is gebaseerd op de zorgstandaarden van de Long Alliantie en de NHG-PraktijkWijzer. Daarnaast hebben diverse huisartsen, longverpleegkundigen en specialisten input geleverd voor de inhoud van de module.

De module ondersteunt de rol van de patiënt bij zijn eigen behandeling. Via het Digitaal Logboek heeft de patiënt onder andere toegang tot zijn Individueel Zorgplan waar de doelstellingen van de behandeling kunnen worden vastgelegd. 

Net als alle andere Portavita modules ondersteunt de Astma/COPD module de realtime samenwerking tussen ketenpartners. Dit betekent dat elke vraag of elk onderzoek dat is ingevuld, na bevestiging in het systeem direct door andere ketenpartners kan worden ingezien. De uitwisseling van informatie – in geval van Astma/COPD bijvoorbeeld tussen de huisarts, de POH, de longarts, en de verpleegkundige – kan hierdoor soepel verlopen.

 

 

 • Alle modules binnen het Platform voor Samenwerking zijn met elkaar geïntegreerd ter ondersteuning van comorbiditeit.
 • in één oogopslag is er inzage in de meest relevante meetwaarden en medicatie voor de betreffende module
 • ingevoerde onderzoeken zijn na autorisatie ‘realtime’ beschikbaar voor andere geautoriseerde zorgverleners
 • patiënten toegang voor het inzien, opvoeren en delen van hun persoonlijke gezondheid informatie
 • managementrapportages geven inzage op patiënt, praktijk en regio niveau.
 • Alle ingevoerde data kan gebruikt worden ter ondersteuning van het financieel proces.
 • Per patiënt kan er één Individueel Zorg Plan worden vastgelegd met daarin verschillende problemen en de gerelateerde acties, doelen en evaluaties.
 • Koppelingen met OZIS-ketenbericht voor het ondersteunen van synchronisatie met het HIS en het uitsluiten van dubbel registreren.
 • Alle betrokken zorgverleners (huisartsen, POH’s, diëtisten, fysiotherapeuten, internisten etc.) kunnen worden geautoriseerd om hun specifieke bijdrage aan de zorg van Astma/COPD te verlenen. Hiertoe hebben zij direct toegang tot dat deel van het patiëntendossier waartoe zij gerechtigd zijn.

 

Alle patiënten kunnen toegang krijgen tot hun eigen patiënten dossier via het beveiligde Digitaal Logboek.

Als onderdeel van de Portavita Astma/COPD module kunnen patiënten:

 • CCQ en MRC vragenlijsten invoeren
 • gebruik maken van e-consultatie om op een beveiligde wijze berichten uit te wisselen met hun zorgverleners
 • uitslagen bekijken van onderzoeken
 • terug lezen wat er besproken is tijdens consultaties

Uit een studie door het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, waardeerden patiënten het gebruik van het Digitaal Logboek gemiddeld met een 8.

Schermen en onderzoeken

 • Monitor – samenvatting status patiënt
 • Medicatie
 • Intake
 • Vervolgconsulten, met de volgende onderdelen:
  • Anamnese
  • Vragenlijsten
  • Leefstijl
  • Lichamelijk onderzoek
  • Medicatie
  • Psychosociaal
  • Comorbiditeit
  • Aanvullend onderzoek (Spirometrie, Thorax en BNP)
  • Behandeldoelen
  • Voorlichting
  • Diagnose
 • Diverse vragenlijsten: ACQ, CCQ, RIQ-Mon 10 en MRC-Dyspnoeschaal
 • Elektronische consultatie longarts
 • Exacerbaties
 • Spirometrie (automatische koppelingen met diverse meters)
 • Voedingsadvies
 • Fysiotherapie
 • Stoppen met roken programma
 • Indicatoren en managementrapportages
 • Patiëntentoegang