De Trombosedienst van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV in Curaçao startte eind augustus met TROMIS/2. Dit platform biedt ondersteuning voor de volledige behandeling van de antistollingspatiënt. Het TROMIS/2-platform wordt geleverd door Philips Healthcare en volledig ontwikkeld, geïmplementeerd en gehost door Portavita.

‘Het directe voordeel van het werken met Portavita is een kwaliteitsverbetering in de behandeling van de patiënt, als gevolg van verbeterde doseerprotocollen. Daarnaast is werken met Portavita een voorwaartse stap in de digitalisering van het primaire zorgproces in Curaçao’ aldus Drs. Wimbert Martina, klinisch chemicus bij het ADC en hoofd van de Trombosedienst.

De Trombosedienst ADC is vanuit haar verantwoordelijkheid een spin in het web van de antistollingsbehandeling en het ontsluiten van informatie aan ketenpartners, zoals de hoofdbehandelaars in het ziekenhuis, huisartsen, apotheek en zorginstellingen. Het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS) biedt de Trombosedienst, de enige op het eiland, de mogelijkheid om deze ketenpartners toegang te geven tot het antistollingsdossier, met bewaking van de gestelde privacy-voorwaarden voor de patiënt.

De patiënt kan als medebehandelaar toegang krijgen tot het Digitaal Logboek, het patiëntenportaal van Portavita. Het patiëntenportaal is voor alle antistollingspatiënten bereikbaar via een PC of iPad en in de nabije toekomst middels een mobiele app.

Het ADC-laboratorium staat voor kwaliteit en Portavita sluit daarop aan. Portavita is als organisatie zowel ISO13485:2003 gecertificeerd als CE geclassificeerd voor de module Antistolling. Er zijn diverse structuren om deze kwaliteit te ondersteunen. Zo heeft het bedrijf een Manager Quality & Compliance in dienst en een aantal adviesorganen, zoals een Risk Management Comittee, een Wetenschappelijke Raad en een medische werkgroep. Voor adresgegevens, orderberichten en uitslagen is het Portavita KIS middels de internationale HL7-standaard gekoppeld aan het Laboratorium Informatie Systeem van Philips Healthcare, dat in gebruik is bij het ADC.

Over het ADC
Het ADC is het toonaangevende analytische en diagnostische centrum van Caribisch Nederland (voorheen ‘de Nederlandse Antillen’), dat patiëntgebonden en niet-humane onderzoeken verricht. De laboratoriumonderzoeken in dit kader zijn: klinische en poliklinische patiëntenzorg, justitieel, waren-, geneesmiddelen-, epidemiologisch- en wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken worden verricht op aanvraag van artsen, specialisten, ziekenhuizen, andere laboratoria, de  Curaçaose Overheid, het Openbaar Ministerie, de eilandelijke overheden en bedrijven.

Het ADC is daarnaast ook het referentielaboratorium voor het Caribisch gebeid. Haar Waterlab is sinds 2009 ISO 17025 gecertificeerd.
Momenteel wordt gewerkt aan de accreditatie van de afdelingen Klinische Chemie en Hematologie (KCH), de Trombosedienst en de afdeling Pre- en Post- Analitische Werkzaamheden (PPAW). De verwachting is, dat deze afdelingen in 2016 het ISO 15189  certificaat zullen behalen.