Tatarstan kiest voor Portavita

De president van Tatarstan heeft samen met de minister van gezondheidszorg  ingestemd met de start van een nationaal programma met Portavita.

Portavita Analytics beschikbaar voor antistollingscentra

Portavita heeft met zijn zusterorganisate MGRID de eerste versie van Portavita Analytics voor de antistollingcentra opgeleverd. Kenmerk van deze geïntegreerde Business Intelligence (BI) oplossing is het realtime aanbieden van productiedata in een beveiligde omgeving, waar de klant zelfstandig data kan raadplegen.

Antistollingsbehandeling Curaçao verder geprofessionaliseerd

ICT-platform Portavita Antistolling basis voor gestructureerde behandeling.

Portavita InEen goedgekeurd

Portavita Analytics biedt de rapportages die nu voor InEen zijn goedgekeurd, en tevens de NHG-Accreditatie. De schat aan informatie die tijdens de behandeling van patiënten wordt vastgelegd, biedt zorggroepen, huisartspraktijken en andere zorgverleners veel inzicht. Die informatie kan dienen om de kwaliteit van zorg te onderzoeken, te waarborgen en te verbeteren.

Nieuwe ontwikkelingen binnen het Health Management Platform

De ondersteuning van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en OpenID-connect zijn twee nieuwe ontwikkelingen binnen Portavita die het voor zorgverleners en patiënten makkelijker gaan maken om binnen de regio samen te werken. OpenID-connect is een nieuwe standaard waarbij gebruikers maar eenmaal hoeven in te loggen en via een link in Portavita kunnen doorwerken in een ander systeem. Portavita heeft dit nu onder andere gerealiseerd voor de Gezondheidsmeter van Curavista en Stichting September.

Portavita lanceert twee apps

Portavita kondigt de lancering van twee nieuwe mobiele apps aan voor patiënten en zorgverleners in de antistollingszorg.

'Beinema 2'-algoritme

In maart 2016 heeft dr. Maarten Beinema, medisch leider van de Trombosedienst Deventer Ziekenhuis, een artikel gepubliceerd in de Journal of Thrombosis and Haemostasis over het nieuwe doseeralgoritme, het zgn. ‘BF-N’-algoritme, ook wel genoemd het ‘Beinema 2’-algoritme.

Samenwerking PharmaPartners

PharmaPartners en Portavita gaan de informatie-uitwisseling tussen het HIS en het KIS verder optimaliseren.

Health Management Platform

Portavita biedt een next-generation Health Management Platform aan dat persoonsgerichte zorg en samenwerking in de regio ondersteunt en populatiemanagement mogelijk maakt.

Digitalisering bloedafnameproces

Portavita, helpLine en Roche Diagnostics digitaliseren bloedafnameproces.

Ervaringen met Portavita Analytics

Portavita Analytics stelt regio’s in staat om aan de hand van honderden variabelen nuttige informatie over de populatie terug te koppelen naar de praktijk.

Geslaagde Diabetes Challenge Amstelland Zorg

De zorggroep Amstelland Zorg organiseerde in november samen met partijen uit de regio Amstelveen voor de tweede keer de Diabetes Challenge.

Portavita verlengt ISO 13485 certificaat

Portavita heeft zijn certificaat voor ISO 13485 verlengd ISO 13485 is een norm voor het kwaliteitsmanagement van de productie en distributie van medische hulpmiddelen.

Trombosedienst Medlon presenteert ervaring met Voxxcom-koppeling

Tijdens de Innovatiedag van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) van november jl. presenteerde Dr. René Niessen, klinisch chemicus van Medlon, de positieve ervaring van de trombosedienst en die van de patiënt met de Voxxcom-beldienst in combinatie met Portavita Antistolling.

Point-of-Care INR metingen door de huisartspraktijk in samenwerking met de trombosedienst Hardenberg

In de regio Hardenberg is vanuit het Julius Centrum van het UMC Utrecht het ALL-IN onderzoek gestart naar integrale zorg voor atriumfibrilleren door de huisarts. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de trombosedienst en cardiologen in de regio Hardenberg.

Artikel ZorgenZ: Handen ineen voor kwetsbare ouderen

In Eemland sloegen partijen, waaronder de zorggroep Diamuraal, de handen ineen en tekenden op bestuurlijk niveau een intentieverklaring over samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring in de regio is de gedifferentieerde aanpak van het multidisciplinair overleg (MDO). Portavita biedt hierbij voor de zorgverleners en de kwetsbare ouder of mantelzorge een veilige en beschermde digitale omgeving.

Seminar: Regionale Zorg

Op 6 oktober 2016 lanceerde Portavita zijn Platform voor Regionale Samenwerking tijdens het seminar ‘Regionale Zorg’.

Samenwerken in het Individueel Zorgplan - met en voor de patiënt

Al geruime tijd biedt Portavita gebruikers, inclusief de patiënt, de mogelijkheid om samen te werken in een Individueel Zorgplan (IZP). Afgelopen maanden is er veel tijd gestoken in het IZP om deze module nog uitgebreider, toegankelijker en flexibeler te maken.

Radboudumc biedt onderzoekers als eerste UMC een digitaal onderzoeksplatform

Consortium IT-specialisten introduceert Researchworkspaces as a Service. Radboudumc en een consortium van IT-specialisten onder leiding van Vancis hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de dienst Researchworkspaces as a Service. Hiermee stelt Radboudumc haar onderzoekers als eerste UMC in Nederland in staat om onderzoek herhaalbaar en schaalbaar uit te voeren en toegankelijk en bruikbaar te maken voor collega-onderzoekers in binnen- en buitenland in een veilige omgeving. Alle onderzoekers van het Radboudumc kunnen gebruik maken van de online Digital Research Environment (DRE).

Portavita gekeurd voor indicatorentoets InEen

Om de kwaliteit van indicatoren voor de chronische zorg te kunnen borgen is in opdracht van InEen een toetsingsinstrument ontwikkeld.

e-Health Suriname

Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij gebruik Portavita Antistolling. Inzet van het ICT-platform Portavita Antistolling leidt tot minder kans op complicaties en lagere zorgkosten.

Portavita ondertekent belofte voor MedMij

In maart 2016 is het programma ‘Meer Regie over Gezondheid’ gestart. Het programma werkt aan een nationale set van afspraken, eisen en standaarden voor producten waarmee mensen veilig en gemakkelijk online over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken.

Eerstelijns moet regie pakken

Brede coalitie in Noordwest Utrecht wil integraal zorgaanbod leveren, Artikel De Eerstelijns (2016)

Portavita betrokken bij ontwikkeling Nationaal Personal Health Record (PHR)

Het is niet de vraag of er één of misschien wel twee, of drie Nationale PHR’s komen, maar wel wanneer.  In dat kader is het van groot belang dat Portavita in staat is om gegevens uit te wisselen met het PHR.

Portavita biedt online webinars aan

Naast de gebruikelijke ondersteuning die Portavita aanbiedt na een oplevering, heeft Portavita zijn support uitgebreid met online webinars. Hierin laten wij in ongeveer tien minuten zien wat de nieuw opgeleverde functionaliteiten binnen het systeem zijn, zodat onze gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van ons samenwerkingsplatform. Ook bieden we de mogelijkheid om achteraf, gemakkelijk per onderwerp, de opname terug te kijken.

CWZ gestart met Portavita

INR Trombosedienst Nijmegen, onderdeel van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), is per 1 maart 2016 gestart met het Portavita Keten Informatie Systeem Antistolling.

Portavita realiseert koppeling om patiënten automatisch te bellen

Portavita en Voxxcom hebben samen een koppeling gerealiseerd die trombosediensten in staat stelt om patiënten geautomatiseerd te bellen met vooraf ingesproken berichten, afgestemd op hun persoonlijke medicatiewijziging.

Ondersteuning financiële afhandeling ketenpartners

Het Portavita KIS wordt door duizenden zorgmedewerkers waaronder diëtisten, podotherapeuten, ergotherapeuten, pedicures en medisch specialisten gebruikt om hun consulten in te registreren. De zorggroep heeft een belangrijke taak om de financiële vergoeding van deze consulten af te handelen. Recent zijn de mogelijkheden hiervoor binnen het KIS uitgebreid door de toevoeging van de zogeheten prestatietypes.

Portavita webinar

In 2016 gaat Portavita een aantal trainingen geven via een online webinar systeem. Een webinar is een presentatie / demo op internet waarbij alleen online publiek aanwezig is. Op deze manier kunnen meerdere medewerkers bijvoorbeeld op hun eigen werkplek of thuis een training volgen achter de computer.

Huisartsenpraktijken kunnen vanaf nu inloggen op Portavita Analytics

In de Portavita-release van 2 december is de mogelijkheid toegevoegd om medewerkers van huisartsenpraktijken in te laten loggen op de analytics omgeving van Portavita (Portavita Analytics). Deze omgeving bevat de Patient Explorer en kant en klare rapportages, waaronder de NHG-accreditatie en de InEen benchmark.

Zorggroep Amstelland Zorg organiseerde Diabetes Challenge

De zorggroep Amstelland Zorg uit Amstelveen organiseerde op zaterdag 14 november samen met de Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Sportbedrijf Amstelveen en de Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten,  een Diabetes Challenge.

Trombosedienst Apeldoorn en Zutphen start met automatisch bellen van patiënten

Afgelopen week is de Trombosedienst Apeldoorn en Zutphen  gestart met de dienst Voxxcom. Voxxcom levert voor de trombosedienst een geautomatiseerde belcentrale die patiënten belt met vooraf ingesproken standaardberichten. Dit levert een flinke tijdwinst op voor de trombosedienst.

Trombosedienst Regio Eindhoven maakt succesvolle overstap van TDAS naar Portavita

De Trombosedienst Regio Eindhoven heeft een succesvolle overstap gemaakt van TDAS naar Portavita KIS Antistolling – Regulier. Met deze overstap behoort zij nu ook tot de grote groep regionale trombosediensten die het complete dossier van Portavita KIS Antistolling gebruikt voor de ondersteuning van de antistollingspatiënt.

Portavita relatiedag

De Portavita relatiedagen hebben een brug geslagen tussen de eerstelijns- en de trombosezorg. Eind september en begin oktober hebben wij samen met medewerkers van de trombosedienst, zorggroepen en partners een boottocht gemaakt over de wateren rondom Amsterdam.

Portavita implementeert extra beveiligingsmethode

Om de privacy van patiëntgegevens in het Portavita KIS beter te waarborgen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen medewerkers van organisaties binnenkort gebruik gaan maken van een extra beveiligingsmethode.

De trombose- en eerstelijnszorg komen dichter bij elkaar

Portavita speelt  als ICT-dienstverlener een belangrijke rol bij zowel de antistollingsbehandeling als bij zorggroepen voor de ondersteuning van  de eerstelijns keten-DBC’s. Diverse ontwikkelingen en pilots laten zien dat huisartsen meer betrokken raken bij de behandeling van antistollingspatiënten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de innovaties op het gebied van NOAC’s en diagnostiek in de eerste lijn.

Trombosedienst ADC in Curaçao gestart met TROMIS/2

De Trombosedienst van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) NV in Curaçao startte eind augustus met TROMIS/2. Dit platform biedt ondersteuning voor de volledige behandeling van de antistollingspatiënt. Het TROMIS/2-platform wordt geleverd door Philips Healthcare en volledig ontwikkeld, geïmplementeerd en gehost door Portavita.

SKB Winterswijk kiest Portavita

Trombosedienst SKB Winterswijk heeft eind september een succesvolle overstap gemaakt van ICT-leverancier Trodis naar het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS) Antistolling.

Integratie met Star-MDC app

Star-MDC en Portavita hebben een partnerovereenkomst ondertekend voor het gebruik en de integratie van de trombosedienst-app van Star-MDC.

Gebruikers van Portavita Ouderenzorg geven feedback

Eind april zijn gebruikers van Portavita Ouderenzorg bijeen gekomen om ervaringen, wensen en toekomstvisies rondom het dossier Ouderenzorg te delen. Intensief samenwerken, eenvoudig delen van informatie en op het juiste moment hier inzicht in krijgen is cruciaal voor zorgverleners. Deze intensievere samenwerking, ook met grotere thuiszorg- en V&V-organisaties en de tweede lijn, vraagt een optimalisatie van het Portavita KIS en meer aandacht voor de implementatie en ondersteuning van de genoemde nieuwe gebruikers.

Trombosedienst Westfriesgasthuis nu volledig overgestapt op Portavita KIS

De trombosedienst Westfriesgasthuis in Hoorn is in juni 2015 overgestapt van GLIMS naar Portavita KIS Antistolling voor de behandeling van reguliere antistollingspatiënten.

Accreditatie Portavita Academy

Portavita biedt niet alleen een applicatie aan, maar ook een leeromgeving: Portavita Academy. Het huidige aanbod van Portavita Academy bestaat uit een zevental e-learningmodules, waarvan vier bestemd zijn voor patiënten. De cursussen die bedoeld zijn voor medewerkers zijn geaccrediteerd voor 1 punt per module.

NHG-Praktijkaccreditatie ondersteund door het Portavita KIS

De uitbreiding van het Portavita KIS met de Patient Explorer bewees al eerder dit jaar haar meerwaarde voor de zorggroepen tijdens het opleveren van de InEen-rapportages aan de zorgverzekeraar. Met deze flexibele managementrapportagemodule is het nu ook mogelijk om voor iedere huisartsenpraktijk binnen de zorggroep automatisch en snel de NHG-accreditatiebestanden in Excel- en PDF-formaat te downloaden.

Donatie Stichting Meet Kate

Afgelopen maand doneerde Portavita een bedrag aan de Stichting ‘Meet Kate’. Dit is een kleinschalige organisatie met onderwijsprojecten in het zuiden van Ghana. Geïnspireerd door de Ghanese Kate, investeert de Stichting in de potentie waar dit land zo vol van is. Meet Kate zet zich in om juist op een kleine schaal de zelfredzaamheid te bevorderen. Alle projecten van Stichting Meet Kate zijn opgericht in samenwerking met lokale organisaties.

Medrie implementeert KIS

Zorggroep Medrie Zwolle en Hardenberg Ommen implementeren het Keten Informatie Systeem (KIS) van Portavita bij meer dan tweehonderd huisartsen.

Artikel ICT-Magazine: Kwetsbare ouderen beter in beeld met KIS (2015)

“Zorgverleners kunnen meedoen in dit systeem als zij instemmen met onze multidisciplinaire zorgprotocollen en als ze gaan werken met ons Portavita KIS. Dat is een harde voorwaarde, want het KIS dwingt af dat alle partijen op dezelfde manier werken, dezelfde proces- en uitkomstparameters gebruiken en dat iedereen makkelijk en veilig informatie kan delen. We hebben ook wel even gekeken naar andere alternatieven, zoals koppelingen tussen de systemen van de verschillende deelnemers. Maar dan creëer je op ict-gebied een veel te complexe situatie.”

Nieuwe koppeling voor uploaden INR’s naar Portavita

INR’s die met een CoaguChek XS Pro worden gemeten, worden in de meeste gevallen nog handmatig in Portavita ingevoerd. Voor een snellere, maar vooral een veiliger werkwijze is een automatische verwerking de beste optie. Naast de bestaande koppeling via MobiHealth is er nu een nieuwe koppeling beschikbaar. Deze werkt via het middleware platform van Roche: cobas IT 1000. Alle trombosediensten die de beschikking hebben over dit platform, kunnen gebruik maken van de koppeling.

Portavita en FNT introduceren ‘belastingdienstmodel’ voor FNT-rapportages

De FNT stelt jaarlijks de ‘Samenvatting Medische jaarverslagen’ op. Elke trombosedienst levert hiervoor haar eigen gegevens aan die handmatig worden ingevoerd via een webapplicatie van de FNT. Om dit proces te vereenvoudigen heeft Portavita, in samenwerking met de FNT, het zogenaamde ‘belastingdienstmodel’ ontwikkeld.

Met één druk op de knop een week werk vervangen!

In toenemende mate willen zorggroepen inzicht krijgen in hun eigen presteren en moeten zij hierover verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars. Uiterlijk 1 april moesten de zorggroepen de jaarlijkse rapportages aan InEen opleveren. Portavita heeft dit met de Patient Explorer eenvoudig gemaakt. Het was hiermee voor hen een kwestie van ‘één druk op de knop’ om deze rapportages uit het systeem te halen en aan te leveren.

Artikel De Eerstelijns: KIS helpt kwetsbare ouderen beter in beeld te krijgen (2015)

In Noordwest Utrecht experimenteren huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde onder begeleiding van kenniscentrum Vilans met multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. In een interview met De Eerstelijns leggen zij uit hoe de module Ouderenzorg van Portavita dit ondersteunt.

Portavita druk bezocht tijdens Buurtzorgcongressen

Buurtzorg Nederland en Myshopeye organiseerden in maart voor de vijfde keer een congres voor alle medewerkers van Buurtzorg. Als relatie van Buurtzorg en partner van Myshopeye was Portavita alle vier de dagen aanwezig met een stand.

Portavita positief getoetst door ZO!

Portavita is positief getoetst door ZO! Hiermee laat Portavita zien dat hun platform voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars bij de inkoop stellen aan zorgaanbieders die zelfmanagementprogramma’s aanbieden.

'Zelfmanagement geeft je vrijheid' (2015)

In de bijlage ‘Hart & Bloedvaten’ van de Telegraaf werd in maart het artikel ‘Zelfmanagement geeft je vrijheid’ geplaatst. Hierin vertellen Ron van ’t Land en Cees de Graaff over zelfmanagement voor antistollingspatiënten met behulp van het Digitaallogboek.nl, het beveiligde patiëntenportaal van Portavita.

Catena Zorg selecteert Portavita

De zorggroep Catena in Friesland gaat vanaf april 2015 gebruikmaken van de modules Diabetes, Astma/COPD en CVRM  van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

Buurtzorgcongres 2015

In de week van 17 t/m 24 maart organiseert Buurtzorg Nederland vier congressen voor alle Buurtzorgmedewerkers met het thema: ‘Veerkracht & Vitaliteit’.

NedHIS & EDZ Congres 2015

Op 26 maart vindt het landelijk NedHIS & EZD Congres plaats in Vianen met het thema: Ins & Outs van het Individuele Zorg Plan en toegepaste innovaties.

'De keuze is gevallen op Portavita'

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en Portavita hebben een 5-jarige overeenkomst afgesloten voor het gebruik van het Portavita Keten Informatie Systeem Antistolling.

HelpLine Ronde Tafel bijeenkomst goed bezocht!

Op 10 december heeft helpLine in samenwerking met Starlet DC en Portavita een Ronde Tafel georganiseerd voor meer dan 40 beleidsbepalende medewerkers van medische laboratoria, trombosediensten en diagnostische centra uit het hele land.

Eerstelijns Centrum Tiel ontvangt HKZ-certificaat

Het Eerstelijns Centrum Tiel, van de zorggroep Gelders Rivierenland, werkt al jarenlang met de modules Diabetes, Astma / COPD, CVRM van Portavita en recent ook met Ouderenzorg. In november hebben zij als eerste in Nederland voor hun diabeteszorg een officieel HKZ-certificaat gekregen.

Portavita scoort goed als Nederlands PGD-platform

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft samen met de artsenorganisatie KNMG en de zorgverzekeraars een kader opgesteld waaraan een goed persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) moet voldoen. Portavita ontving samen met drie andere platformen de hoogste score.

Trombosedienst Friesland Zuidwest succesvol overgestapt naar TROMIS2

De trombosedienst Friesland Zuidwest, onderdeel van het Antonius Ziekenhuis Sneek, is succesvol overgestapt van Trodis naar TROMIS2, geleverd door Philips Healthcare en gehost door Portavita.

Portavita behoudt ISO certificaat

Portavita laat opnieuw zien dat zij voldoet aan de hoge internationale kwaliteitsnorm: ISO 13485:2003.

Koppeling Portavita met IT-1000 platform beschikbaar

In samenwerking tussen Portavita en Roche Diagnostics is een koppeling gebouwd tussen Portavita Antistolling en het IT-1000 platform van Roche. Deze koppeling kan worden gebruikt voor het versturen van INR’s die met een CoaguChek XS Pro zijn gemeten, naar Portavita Antistolling.

‘InEen vragenlijst’ opvragen simpel

Met één druk op de knop maakt de nieuwe tool ‘Patient Explorer’ van Portavita, het opvragen van managementinformatie een stuk eenvoudiger.

Training Regio Tiel

Succesvolle training voor NPT-medewerkers in regio Tiel!

Nieuwe informatie over gebruik NOAC

Recent verschenen er enkele publicaties in het British Medical Journal die van invloed kunnen zijn op het protocol rond het gebruik van de NOAC. De informatie wijst in de volgende richtingen: er zou meer diversiteit moeten zijn in de dosering en er is meer monitoring van de patiënten nodig dan in eerste instantie werd gesuggereerd (lees verder).

Gebruikers tevreden over Portavita KIS

Portavita heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers van het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS). Het onderzoek werd uitgevoerd tussen juni en augustus jl.. Meer dan driehonderd respondenten gaven hun mening over het Portavita Keten Informatie Systeem (KIS).

Klanttevredenheidsonderzoek NPT in regio Hoorn

De Trombosedienst van het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft, in samenwerking met Roche Diagnostics, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle NPT-medewerkers en diverse NPT-patiënten. Doel van het onderzoek is onder andere om input te krijgen voor de inhoud van de trainingen en eventueel de processen rond NPT te verbeteren. Eerder voerde de Trombosedienst Ziekenhuis Rivierenland Tiel een soortgelijk onderzoek uit.

Sponsoring

Portavita neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Scheper Ziekenhuis.

COMMODITY2 trial has started

23-07-2014
Today, the first 5 patients with diabetes type 2 have been recruited to run the trials of FP7 project COMMODITY12. 15 more will follow.

CIMI Amsterdam

CIMI Amsterdam
November 1 - November 3, 2014

Tatarstan kiest voor Portavita

De president van Tatarstan heeft samen met de minister van gezondheidszorg  ingestemd met de start van een nationaal programma met Portavita.

Portavita lanceert twee mobiele antistollingsapps

Portavita kondigt de lancering van twee nieuwe mobiele apps aan voor patiënten en zorgverleners in de antistollingszorg.

PharmaPartners en Portavita intensiveren samenwerking

PharmaPartners en Portavita gaan de informatie-uitwisseling tussen het HIS en het KIS verder optimaliseren. Huisartspraktijken krijgen hierdoor in Medicom een nog beter overzicht van de patiënt. Daarnaast kunnen zij snel en eenvoudig indicatoren en rapportages voor NHG-accreditaties opleveren. 

Portavita kondigt Health Management Platform aan

Portavita biedt een next-generation Health Management Platform aan dat persoonsgerichte zorg en samenwerking in de regio ondersteunt en populatiemanagement mogelijk maakt.

Radboudumc biedt onderzoekers als eerste UMC een digitaal onderzoeksplatform

Consortium IT-specialisten introduceert Researchworkspaces as a Service. Radboudumc en een consortium van IT-specialisten onder leiding van Vancis hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de dienst Researchworkspaces as a Service. Hiermee stelt Radboudumc haar onderzoekers als eerste UMC in Nederland in staat om onderzoek herhaalbaar en schaalbaar uit te voeren en toegankelijk en bruikbaar te maken voor collega-onderzoekers in binnen- en buitenland in een veilige omgeving. Alle onderzoekers van het Radboudumc kunnen gebruik maken van de online Digital Research Environment (DRE).

Antistollingspatiënten in Suriname beter behandeld dankzij e-health platform van Portavita

Amsterdam, 16 juni 2016 - Portavita, marktleider in software ter ondersteuning van de behandeling van chronisch zieken, heeft recent haar digitale antistolling monitoring- en behandelplatform geïmplementeerd in Suriname. Trombosepatiënten in Suriname kunnen hierdoor aanzienlijk beter behandeld worden, wat leidt tot minder complicaties en lagere zorgkosten.
 
In Suriname ondergaan circa duizend patiënten een antistollingsbehandeling. Dit houdt in dat ze regelmatig hun bloedwaarden moeten laten controleren en op basis daarvan een nieuw doseerschema voor hun medicatie voorgeschreven krijgen. Voor vele duizenden mensen die ook een antistollingsbehandeling nodig hebben, was deze vorm van behandeling niet mogelijk vanwege de grote reisafstand tot het ziekenhuis, gebrek aan specialistische kennis of financiële middelen. Met als gevolg een sterk verhoogde kans op complicaties in de vorm van TIA’s, CVA’s en embolieën. Voor cardioloog Dr. G.P. Oehlers, werkzaam bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, was dit aanleiding om op zoek te gaan naar een betere en efficiëntere ondersteuning van de antistollingsbehandeling. Na uitgebreide research kwam hij terecht bij het Nederlandse Portavita. Lees verder

Artikel ICT-Magazine: Kwetsbare ouderen beter in beeld met KIS (2015)

“Zorgverleners kunnen meedoen in dit systeem als zij instemmen met onze multidisciplinaire zorgprotocollen en als ze gaan werken met ons Portavita KIS. Dat is een harde voorwaarde, want het KIS dwingt af dat alle partijen op dezelfde manier werken, dezelfde proces- en uitkomstparameters gebruiken en dat iedereen makkelijk en veilig informatie kan delen. We hebben ook wel even gekeken naar andere alternatieven, zoals koppelingen tussen de systemen van de verschillende deelnemers. Maar dan creëer je op ict-gebied een veel te complexe situatie.”

Artikel De Eerstelijns: KIS helpt kwetsbare ouderen beter in beeld te krijgen (2015)

In Noordwest Utrecht experimenteren huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde onder begeleiding van kenniscentrum Vilans met multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. In een interview met De Eerstelijns leggen zij uit hoe de module Ouderenzorg van Portavita dit ondersteunt.

'Zelfmanagement geeft je vrijheid' (2015)

In de bijlage ‘Hart & Bloedvaten’ van de Telegraaf werd in maart het artikel ‘Zelfmanagement geeft je vrijheid’ geplaatst. Hierin vertellen Ron van ’t Land en Cees de Graaff over zelfmanagement voor antistollingspatiënten met behulp van het Digitaallogboek.nl, het beveiligde patiëntenportaal van Portavita.

Portavita behaalt ISO 13485:2003 certificering (2014)

Portavita, ontwikkelaar van software ter ondersteuning van de multidisciplinaire behandeling van chronisch zieken, heeft haar ISO 13485:2003 certificering behaald. Hiermee laat het bedrijf zien dat haar processen voldoen aan de internationale kwaliteitsnorm.

Pagina's