Banner/background Solutions Portavita.

Tijdswinst voor POH met '5Minuteninfo'

Portavita maakt de koppeling voor de educatietool ‘POH-5Minuteninfo’ mogelijk binnen het Health Management Platform.

‘POH-5minuteninfo’ is een e-health platform waarmee de patiënt de mogelijkheid krijgt om thuis informatie op te doen over zijn of haar chronische ziekte en hoe daarmee om te gaan. De informatie wordt aangeboden in blokjes van vijf minuten, deze blokjes bevatten tekst, beelden en mondelingen toelichting. De praktijkondersteuner (POH) kan via een Single Sign-On in Portavita direct doorklikken en inzage krijgen welke educatie-onderdelen de patiënt heeft doorlopen. Daarnaast kan de POH voorafgaand aan een consult aanbevelen welke onderdelen de patiënt kan voorbereiden. Dit levert voor beide partijen tijdwinst op en verbetert de kwaliteit van zorg.

Stichting September ontwikkelt al twintig jaar educatieprogramma’s gericht op mensen met een chronische ziekte. De 5Minuteninfo is geïmplementeerd voor de aandoening Diabetes type 2 en er wordt gewerkt aan de implementatie voor de 5Minuteninfo Antistolling. Zorggroepen die gebruik maken van het Portavita HMP kunnen zelf contact opnemen met Stichting September (http://stichtingseptember.nl/voor-zorgprofessionals). Indien u gebruik wilt maken van de koppeling dan kan de zorggroep contact opnemen met Portavita.  

 

Trombosedienst Medlon start met het Portavita Multidienstmodel

De trombosedienst Medlon maakt al geruime tijd gebruik van het Portavita Health Management Platform Antistolling. Dit gebeurt vanuit twee locaties: vanuit de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) en vanuit het Medisch Spectrum Twente (MST). De wens bestond om de twee locaties samen te voegen in Portavita met als doel de efficiëntie te verhogen, met name in de back-office.

Samenvoeging maakt het mogelijk dat  bepaalde activiteiten centraal uitgevoerd kunnen worden, zoals de registratie van patiënten, de planning van prikafspraken, de verwerking van INR’s en medische informatie en ook het doseren van de patiënten. Voorwaarde bij deze samenvoeging was dat het factureren van patiënten gekoppeld aan het ZGT of het MST gescheiden bleef. Ook moesten de doseerbrieven worden voorzien van het logo ZGT of MST, al naar gelang de locatie waar de patiënt bij hoort.

“Inmiddels is het systeem circa twee maanden in gebruik en kan Medlon aangeven dat het samenvoegen van Portavita een goede keus is geweest. Hiermee hebben we één back-office gerealiseerd waarbij één werkwijze gehanteerd kan worden. Het centraal doseren en het verwerken van de gegevens zonder te switchen van databases wordt als erg prettig ervaren.” aldus René Niessen, klinisch chemicus Medlon.

Het uitgangspunt voor het Portavita Multidienstmodel was, dat de patiëntgegevens vanuit twee verschillende Ziekenhuis Informatie Systemen(ZIS) onderhouden moeten worden en de laboratoria fungeren met één centraal Laboratorium Informatie Systeem (LIS). In overleg met Medlon zijn diverse aanpassingen binnen Portavita uitgevoerd om deze nieuwe situatie te kunnen ondersteunen. Dit betekent de koppeling met meerdere ZIS-systemen, één koppeling met het LIS-systeem en de identificatie van een patiënt als een ZGT- of MST-patiënt.

 

 

Labels: 

Tatarstan kiest voor Portavita

Tatarstan kiest voor het Portavita Health Management Platform

De president van Tatarstan, Rustam Minnikhanov, heeft samen met de minister van gezondheidszorg Adel Wafin op 29 juni 2017 ingestemd met de start van een nationaal programma met Portavita. Tatarstan, een zelfstandige Russische republiek met vier miljoen inwoners, gaat starten met de modules Antistolling, Cardiovasculair Risico Management (CVRM), en met Portavita Analytics voor het analyseren van de patiëntdata. De president en minister hechten grote waarde aan de 15 jaar ervaring die Portavita met het antistollingsdossier heeft opgedaan en aan de ervaring in Nederland waar de antistollingszorg al 40 jaar op het hoogste niveau staat.

Voor een impressie zie: http://tatarstan.ru/eng/press/photo.htm/photoreport/2755827.htm

Het doel van deze samenwerking is om:

  • De behandeling dichter bij de patiënt te brengen. Nu moeten vrijwel alle patiënten nog fysiek naar het ziekenhuis gaan voor een relatief eenvoudige behandeling. De antistollingsmodule biedt de mogelijkheden om de patiënt zelf te laten prikken en uitslagen in het systeem in te voeren of in een lokale instelling, waarbij in het expertcenter de benodigde doseringsvoorstellen zullen worden gerealiseerd.
  • Inzicht krijgen in de patiënten met een verhoogd risico op een complicatie, zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau, door middel van het Cardiovasculair Risico Management dossier.

Het Ministerie van Gezondheidszorg streeft ernaar het aantal trombo-embolische complicaties met 11% te laten dalen, het aantal bloedingen met 22% te beperken en de sterfte met 11% omlaag te brengen. Daarnaast wil men een preventieprogramma implementeren rond cardiovasculaire complicaties. De verwachting is dat dit zal leiden tot het verlagen van het ziekenhuisbezoek met 15%, een daling van ziekenhuisopnames met 30% en een daling van de mortaliteit met 5-7%.

Evert Jan Hoijtink, CEO Portavita: ‘Wij zijn overeengekomen om te beginnen met het includeren van 35.000 patiënten voor een antistollingsbehandeling en het screenen en monitoren van 200.000 patiënten op de belangrijkste risicofactoren binnen de Portavita CVRM-module. Op termijn is het doel om ook andere modules van het Portavita Health Management Platform, zoals Diabetes en COPD/Astma, in te voeren”.

Handelsmissie

Mede door een bezoek van minister Schippers aan Rusland in 2013 en met hulp van de Task Force Health Care is er op presidentieel niveau inzicht gekomen in de voorloperspositie die de Nederlandse zorg op een aantal punten inneemt. In een tegenbezoek van onder andere een delegatie uit Tatarstan onder leiding van de minister Wafin van gezondheidzorg zijn de eerste contacten gelegd.

Portavita gaat in Tatarstan een organisatie opzetten in partnership met overheden en private bedrijven. Doel is om de oplossingen niet alleen in Tatarstan, maar ook in andere delen van Rusland uit te rollen. Tevens wordt er in het high tech center Innopolis een IT-ontwikkelorganisatie opgericht die samen met Nederlandse IT-organisaties, de verdere uitbouw van het Portavita Health Management Platform helpt organiseren.

(Links de president Rustam Minnikhanov samen met de minister van gezondheid Adel Wafin)

Pagina's