Contact Portavita.

Deutsche Telekom neemt minderheidsbelang in Portavita (2009)

3 november 2009
T-Systems, de zakelijke tak van Deutsche Telekom, richt zich onder andere op automatisering in de gezondheidszorg. Het bedrijf heeft via T-Venture, de verstrekker van durfkapitaal van Deutsche Telekom, een minderheidsaandeel genomen in Portavita. Dat maken de twee bedrijven bekend op een gezamenlijke persbijeenkomst. Portavita is marktleider op het gebied van Disease Management Systems (DMS) voor mensen met een chronische aandoening.

T-Systems neemt ook aandelen over van de Nederlandse softwareontwikkelaar MGRID BV. Dit zusterbedrijf van Portavita is gespecialiseerd in de ontwikkeling van databasemanagementsoftware voor medische gegevens. Vanuit de samenwerking ontwikkelen beide ondernemingen gezamenlijk specifieke applicaties en maken ze bestaande applicaties geschikt voor de Duitse en internationale markt. Daarnaast neemt T-Systems in de eigen computercentra voor minstens vijf jaar het beheer van de webgebaseerde Portavita-software op zich. T-Systems stelt bovendien zijn beveiligde zorgnetwerk ter beschikking.

Holger Hille, hoofd van de afdeling Healthcare van T-Systems: “In de toekomst werken artsen en ziekenhuizen steeds nauwer samen aan geïntegreerde gezondheidszorg. Door onze investering in Portavita voegen we een veelgebruikt elektronisch patiëntendossier toe aan ons portfolio. Het project is multidisciplinair. Zo kunnen primaire zorgverleners, medische specialisten, paramedici, verplegers en patiënten direct samenwerken in dit systeem voor behandelondersteuning. Oplossingen als deze zijn de toekomst van gezondheidszorgsystemen.”

Evert Jan Hoijtink, algemeen directeur van Portavita: “T-Systems is een sterke partner waarmee we onze oplossing ook in Duitsland en in de rest van de wereld kunnen aanbieden, de ontwikkeling van Disease Management Systems stimuleren en zo onze competenties vergroten. We hebben in Nederland al een sterke positie opgebouwd. In dit land is ketenzorgautomatisering al een paar jaar realiteit.”

Momenteel wordt in Duitsland jaarlijks ongeveer 250 miljard euro aan gezondheidszorg uitgegeven. Experts willen de stijgende kosten terugdringen met een geïntegreerd zorgmodel, met name voor de behandeling van chronisch zieke patiënten. Onderzoek van het Institute for Strategy Development van de Witten/Herdecke University in Duitsland uit 2006 wijst uit dat geïntegreerde zorg resulteert in gemiddeld tien procent lagere kosten voor behandelingen. Een van de manieren om kosten terug te dringen, is door alle koppelvlakken in het behandelproces te optimaliseren.

Zorgverzekeraars hebben voor sommige aandoeningen programma’s gelanceerd, die geïntegreerde gezondheidszorg mogelijk maken. Momenteel heeft ongeveer twintig procent van de Duitsers een chronische aandoening. Eind 2008 oversteeg het aantal ketenovereenkomsten tussen verzekeraars, artsen, specialisten, ziekenhuizen, gezondheidszorginstellingen en revalidatieklinieken de zesduizend.

Momenteel worden 125.000 mensen met een chronische aandoening behandeld met behulp van het Portavita DMS. T-Systems en Portavita willen het elektronische patiëntendossier voor keten- ofwel multidisciplinaire zorg in eerste instantie in Duitsland op de markt brengen. Portavita heeft het webgebaseerde DMS in nauw overleg met vooraanstaande medische professionals, Nederlandse gezondheidszorgautoriteiten en zorgverzekeraars ontwikkeld. Artsen in Nederland gebruiken de Portavita-oplossing voor Disease Management Programs (DMP’s), bij de behandeling van bloedstollingsproblemen, diabetes mellitus en chronisch obstructieve longziektes (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Begin 2010 ondersteunt de oplossing ook cardiovasculair risicomanagement. De toepassingen voor mensen met chronische hartinsufficiëntie en palliatieve verzorging zijn momenteel in ontwikkeling.

Voorwaarden gebruik website

De informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Portavita is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Over Portavita

Portavita ondersteunt zorgverleners en patiënten bij behandel- en preventieprogramma’s om de zorg te verbeteren en de regionale samenwerking te ondersteunen met haar Health Management Platform (HMP).

Zorgverleners en organisaties zoeken antwoorden op de volgende vragen: Hoe organiseren we de zorg op regionaal- en wijkniveau? Hoe identificeer ik in mijn organisatie/praktijk en regio populaties met een verhoogd risico? Op welke wijze kan ICT mij eenvoudig en gericht ondersteunen bij overleg, preventie en behandeling? En hoe informeer en betrek ik de zorgconsumenten?

Zorgorganisaties werken steeds meer samen rond de complexe zorgvraag van de patiënt. Het is noodzakelijk om de mogelijkheden van zorgverleners en Zorg ICT-leveranciers te bundelen om de uitdagingen aan te kunnen.

Portavita is ervan overtuigd dat dit te bereiken is door een gedragen regionale organisatie in combinatie met haar HMP. Partijen werken daarbij zo veel als mogelijk in hun eigen systeem en daar waar noodzakelijk samen in een regionaal platform dat voor alle betrokkenen en gebruikers waarde toevoegt.

De modules voor specifieke behandelingen zijn ontwikkeld voor de ondersteuning van de behandeling van patiënten. Input van toonaangevende medische professionals en hun patiënten hebben geleid tot in eerste instantie de volgende modules: Antistolling, Diabetes, Astma/COPD, Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), Ouderenzorg en Palliatief. Hierin is toegang voor de patiënt tot het eigen dossier een belangrijk onderdeel. Nu kunnen ook eenvoudig nieuwe doelgroepen met beschikbare functionaliteit (onder andere het IZP, MDO, Lab-uitslagen, medicatie, consultatie en verslaglegging) worden ondersteund. Denk aan een regionale overlegtafel en toepassingen voor NOAC, wondzorg, GGZ, nierschade en dementie of welk zorgpad u dan ook in uw regio wenst te ondersteunen.

De oplossingen voor Data Management zorgen ervoor dat u gegevens uit Portavita kunt gebruiken voor managementrapportages, analyse of verder onderzoek. Alle Portavita-modules hebben een Rapportage- en Analyse-functionaliteit geïntegreerd.
Portavita hecht aan standaarden en kwaliteit. Het Portavita HMP is dan ook gebaseerd op best practices, behandelprotocollen en standaarden als HL7, SNOMED CT en LOINC. Inmiddels worden vele honderdduizenden patiënten behandeld met behulp van het Portavita HMP. De software van Portavita is meertalig en momenteel in gebruik in Nederland, Curaçao, Duitsland, Rusland en Suriname.

Pagina's