Regionale samenwerking in de praktijk.

Goede en betaalbare zorg vraagt om samenwerking en om adequate ondersteuning. In diverse regio’s wordt al het nodige bereikt. Tegelijkertijd klonk de roep om meer regie. Eerstelijnspartijen zouden hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Op 6 oktober 2016 lanceerde Portavita zijn Platform voor Regionale Samenwerking tijdens het seminar ‘Regionale Zorg’. Rond de honderd klanten uit de antistollingszorg, klanten vanuit de zorggroepen en partners kwamen samen om te luisteren naar verschillende presentaties. Onderwerp was: wie pakt het initiatief in de regionale zorg.

De Eerstelijns schreef hier het volgende artikel over:Okt_2016_Artikel_Eerstelijns_Seminar