Om de privacy van patiëntgegevens te waarborgen heeft Portavita maatregelen genomen.

Dit heeft geleid tot een systeem waarin:

  • misbruik onwaarschijnlijk is;
  • mogelijk misbruik kan worden achterhaald;

Authenticatie en autorisatie

Toegang tot het systeem en dus tot de data in Portavita vereist authenticatie en autorisatie op verschillende niveaus:

  • Om in te loggen in het systeem hebben artsen en patiënten authenticatiemiddelen nodig.
  • Geautoriseerde medewerkers van een organisatie (bijvoorbeeld trombosedienst of huisartsenpraktijk) hebben uitsluiten toegang tot de gegevens van een patiënt uit hun eigen organisatie en niet die van andere organisaties.
  • Op het moment dat een werknemer begint in zijn functie wordt hem/haar een ‘rol’ toegewezen in het systeem, hierin wordt bepaald welke gegevens hij/zij kan bekijken of bewerken.
  • In overleg tussen de patiënt en de behandelaar, kunnen derden worden betrokken bij de behandeling. Derden hebben alleen toegang tot patiëntendossiers waarvoor zij bevoegd zijn. Deze machtiging kan ook weer worden beëindigd.
  • Een patiënt heeft de mogelijkheid om toegang tot zijn / haar eigen dossier te krijgen. De patiënt ziet alleen de informatie die is opgenomen in Portavita.
  • Het systeem registreert alle informatie over iedere wijziging, opname, wanneer het is gemaakt en door wie, zodat misbruik kan worden opgespoord.

Maakt u gebruik van de software van Portavita en heeft u vragen over 'Meldplicht Datalekken', neem dan contact op met:

Jan Willem Kijne
Privacy & Security Officer
j.w.kijne@portavita.eu