Opleidingen op het gebied van zorg en ICT hebben steeds meer belangstelling voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Om voorbereid te zijn op de praktijk is er behoefte om in het onderwijs gebruik te maken van een voorbeeld-EPD. Portavita ondersteunt deze wens door de module CVRM ter beschikking te stellen aan Saxion Hogescholen.