Al geruime tijd biedt Portavita gebruikers, inclusief de patiënt, de mogelijkheid om samen te werken in een Individueel Zorgplan (IZP). Afgelopen maanden is er veel tijd gestoken in het IZP om deze module nog uitgebreider, toegankelijker en flexibeler te maken.

In eerste instantie is het IZP opgezet vanuit het zorgpad Cardiovasculair risicomanagement, maar het wordt nu met name gebruikt binnen Ouderenzorg. Portavita geeft samen met haar klanten vorm aan het Platform voor Regionale Samenwerking. Het IZP is daar een mooi voorbeeld van. Via het IZP kunnen zorgverleners met elkaar samenwerken, onafhankelijk van een behandeling. Met name voor patiënten met een ingewikkelde problematiek levert dit een meerwaarde op. Niet alleen wordt de betrokkenheid van de patiënt vergroot, maar er komt ook een betere integrale behandeling tot stand.

Het zorgplan bestaat uit een lijst problemen waarvoor gezamenlijk doelen kunnen worden gesteld. Voor ieder doel kunnen meerdere acties worden afgesproken. Alle acties kunnen afzonderlijk worden geëvalueerd.

Portavita neemt deel aan de feedbackgroep van de NHG over het IZP en we zien dat het IZP zoals Portavita dat ontwikkeld heeft, in lijn is met de nieuwe NHG-specificaties van september 2016.
(Blijf op de hoogte via NHG dossier individueel zorgplan)

  • Portavita heeft recentelijk de volgende stappen gezet om verdere invulling te geven aan het zorgplan en de ondersteuning van de samenwerking:
  • De patiënt is nu in staat zelf acties te evalueren in het Digitaal Logboek (uiteraard mits de zorgverlener hem toegang heeft gegeven). De zorgverlener ziet deze evaluaties terug in het IZP van de patiënt.
  • De zorgverlener kan het zorgplan uitprinten zoals dat ook op het scherm zichtbaar is. Hierdoor kan de patiënt indien gewenst een kopietje mee naar huis nemen.
  • De zorgverlener kan evaluaties inplannen en op de werklijst plaatsen binnen de eigen organisatie.
  • De zorgverlener kan vanuit het IZP een actie aanvragen bij een andere zorgverlener. Deze actie verschijnt dan niet alleen in het zorgplan, maar ook op de werklijst bij de ontvangende organisatie.
  • Het IZP is nu middels een pop-up ook toegankelijk vanuit ieder onderzoek. Dit betekent dat ook tijdens een jaarcontrole het zorgplan kan worden bijgewerkt: nieuwe problemen kunnen worden toegevoegd en acties kunnen worden aangevraagd.

Wilt u meer over de ervaringen en mogelijkheden van het IZP weten? Neem dan contact op met Aloys Langemeyers.