Portavita lanceert Platform Regionale Samenwerking

Regio’s hebben steeds meer behoefte aan een platform ter ondersteuning van de samenwerking. ‘Voorheen zat de kracht van ons Keten Informatie Systeem in de beperking van het aantal behandelingen, maar dat was ook de zwakte’, aldus Edo Westerhuis, COO Portavita. De verandering van ketenzorg naar populatiegerichte bekostiging vraagt om een flexibel ICT-platform. Hierbij worden generieke functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het Individueel Zorgplan, patiënten toegang, en de ondersteuning van het MDO, aangevuld met de mogelijkheid om eenvoudig nieuwe zorgprogramma’s toe te voegen. Zo kunnen bijvoorbeeld substitutieprojecten en palliatieve zorg met het Portavita-platform eenvoudig worden geïmplementeerd in de regio. De regio en niet Portavita bepaalt welk zorgprogramma straks in het veld wordt ondersteund. Regionale samenhang, coördinatie en continuïteit worden hiermee gestimuleerd, waarbij de eerste lijn de regie houdt.