Pakt de eerstelijn de leidende rol bij de regionale samenwerking?