De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft samen met de artsenorganisatie KNMG en de zorgverzekeraars een kader opgesteld waaraan een goed persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) moet voldoen. Eind november publiceerde zij een aantal bevindingen. In dit onderzoek werd Portavita beoordeeld als zelfzorgplatform die elementen van een PGD bevat. Portavita ontving samen met drie andere platformen de hoogste score.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Portavita voor de betrokken professionals erg bruikbaar is. Daarnaast werd Portavita positief beoordeeld op het onderdeel ‘Veiligheid, vertrouwen en privacy’ en het uitwisselen van data.

In totaal werden zestien platformen beoordeeld op zes verschillende punten. Hierin werd een onderscheid gemaakt in: platforms gemaakt als PGD, platforms gemaakt als zelfzorgplatform die zich (willen) ontwikkelen richting PGD, platforms gemaakt als zelfzorgplatform die elementen bevat van een PGD en platforms gemaakt vanuit een onderzoeksdoelstelling met elementen van een PGD.

De notitie van het onderzoek:Notitie-Nederlands-Overzicht-PGD-Platforms.pdf