Portavita heeft zijn software en organisatie laten toetsen aan de eerste versie van het normenkader dat ZO! in september 2014 publiceerde. Hierdoor heeft Portavita laten zien dat hun platform voldoet aan de eisen die zorgverzekeraars bij de inkoop stellen aan zorgaanbieders die zelfmanagementprogramma’s aanbieden.

 

Zelfzorgplatforms zijn volgens ZO! een essentieel onderdeel van programma’s voor zelfmanagement. Zo’n zelfzorgplatform levert beveiligde informatie-uitwisseling, medische dossiers, mogelijkheden voor e-consults en herhaalrecepten aanvragen, en educatie- en communicatiemogelijkheden die zijn toegesneden op patiënten met een chronische aandoening. Portavita is het derde goedgekeurde zelfzorgplatform dat aan de lijst is toegevoegd.

Het platform van Portavita is onlangs onafhankelijk getoetst aan het normenkader dat Zelfzorg Ondersteund stelt aan zogeheten zelfzorgplatforms. De werkgroep tooling van ZO! heeft vorig jaar de eerste versie van de minimale basiseisen voor zelfzorgplatforms opgeleverd en de mogelijkheid gecreëerd voor beoordeling van beschikbare systemen. De minimale basiseisen resulteerden in een normenkader, bedoeld om zelfzorgplatforms te beoordelen. In de werkgroep werken vertegenwoordigers van onder meer Nictiz, NHG, NPCF en zorgverzekeraars samen.

Lees het volledige artikel op Zelfzorg Ondersteund: http://zelfzorgondersteund.nl/portavita-kis-doorloopt-onafhankelijk-toetsingsproces-voor-zelfzorgplatforms/