In maart 2016 is het programma ‘Meer Regie over Gezondheid’ gestart. Het programma werkt aan een nationale set van afspraken, eisen en standaarden voor producten waarmee mensen veilig en gemakkelijk online over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken, ook als deze gegevens uit verschillende bronnen komen. Het programma werkt nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, verzekeraars en overheden. Alle partners van het programma hebben hetzelfde doel voor ogen: iedereen die dat wil, toegang geven tot zijn eigen digitale gezondheidsomgeving. Dit geeft mensen overzicht en inzicht, zodat zij meer regie kunnen voeren over hun eigen gezondheid.

Met Portavita nemen al meer dan 100.000 zorgconsumenten met een chronische aandoening de regie in eigen hand en alle ruim 500.000 patiënten hebben nu al de mogelijkheid tot online inzicht in hun medische behandeldata. Middels medische berichtstandaarden, zoals HL7 FHIR en coderingssystemen zoals Snomed CT en Loinc, is Portavita in staat medische data beveiligd met een MedMij uit te wisselen.

Om deze belofte verder te verwezenlijken zal Portavita bijdragen aan de volgende punten:

  • De gezondheidsinformatie moet eenvoudig, veilig en betrouwbaar digitaal beschikbaar zijn voor iedere burger/patiënt/cliënt. Zij moeten deze informatie kunnen verrijken, beheren, verzamelen en met anderen kunnen delen.
  • De relevante gezondheidsgegevens dienen veilig digitaal uitgewisseld te worden tussen zorgverleners.
  • Uitgegaan wordt van een van te voren vastgestelde set van nationale en internationale afspraken, voorzieningen en standaarden voor online en koppelbare omgevingen toe te passen.
  • Gerelateerde activiteiten die aan deze doelen bijdragen worden in harmonie en onderlinge afstemming uitgevoerd.

‘Immers, iedereen heeft recht op zijn eigen gezondheidsinformatie’, aldus Evert Jan Hoijtink CEO van Portavita.

Op de website van de Patiënten Federatie NPCF vindt u verdere informatie over het programma: ‘Meer regie over gezondheid’.