Om de kwaliteit van indicatoren voor de chronische zorg te kunnen borgen is in opdracht van InEen een toetsingsinstrument ontwikkeld.

Hierbij zijn drie soorten toetsen ontwikkeld die de kwaliteit van het proces, de registratie van data en de indicatorenberekening in kaart moeten brengen.

Voor Portavita als KIS-leverancier betekent dit dat er een indicatorentoets moet plaatsvinden. Als onderdeel van deze indicatorentoets wordt de extractie van de gegevens en de berekening van de indicatoren getoetst.

Hiervoor is van een beperkt aantal praktijken een dataset aangeleverd met patiëntgegevens aan twee regionale datacentra. Vanuit deze patiëntgegevens zijn door de datacentra onafhankelijk van elkaar de indicatoren berekend. Portavita heeft de indicatoren opgeleverd met één druk op de knop vanuit Portavita Analytics.

De toetsing bestaat uit het onderling vergelijken van deze indicatoren en is in mei 2016 afgerond. Daarmee is voor zorggroepen aan de verplichting voldaan om in aanmerking te komen voor de met individuele zorgverzekeraars overeengekomen financiering in S3.