Het is niet de vraag of er één of misschien wel twee, of drie Nationale PHR’s komen, maar wel wanneer.  In dat kader is het van groot belang dat Portavita in staat is om gegevens uit te wisselen met het PHR.

Portavita investeert daarom al jaren in de benodigde techniek en standaarden om dit mogelijk te maken. Portavita is één van de partners van Vancis (ICT-dienstverlener gericht op de zorg) die bijdragen aan de ontwikkeling van een Nationaal Personal Health Record (PHR). Met de ervaring en kennis van Portavita in het veilig uitwisselen en opslaan van medische gegevens in de keten en de jarenlange ervaring van Vancis in het zeer streng beveiligen en opslaan van medische data vormen zij een sterk partnership. De patiënt bepaalt uiteindelijk welke data van hem/haar in het PHR worden opgeslagen en wie er toegang toe heeft.

Lees hier het volledige artikel: 'PHR moet nutsvoorziening zijn', artikel in ICT&health