In de regio Hardenberg is vanuit het Julius Centrum van het UMC Utrecht het ALL-IN onderzoek gestart naar integrale zorg voor atriumfibrilleren door de huisarts. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de trombosedienst en cardiologen in de regio Hardenberg.

Het ALL-IN onderzoek moet nagaan of de behandeling van atriumfibrilleren (AF) inclusief antistollingszorg net zo goed kan plaatsvinden in de eerste lijn, in vergelijking met de huidige zorg die voornamelijk in de tweede lijn plaatsvindt (door de cardioloog en de trombosedienst). Interventiepraktijken worden daarbij vergeleken met controlepraktijken, waar care-as-usual plaatsvindt. Eindpunten zijn onder andere sterfte, ziekenhuisopnames en kosteneffectiviteit. Het onderzoek duurt 24 maanden en wordt uitgevoerd bij 24 praktijken in de regio Zwolle, Hardenberg en Deventer. Bij vier interventiepraktijken in de regio Hardenberg wordt de behandeling ondersteund met de module Antistolling van Portavita.

De ALL-IN studie, in 2016 gestart bij de trombosedienst van Isala, kan het begin zijn van een verandering van zorg. Het betreft doorgaans oudere, soms kwetsbare patiënten bij wie laagdrempelige zorg, dicht bij de patiënt belangrijk is. Patiënten van 65 jaar en ouder met stabiel AF kunnen deelnemen. Het gaat dus niet om de diagnostiek van AF en de eerste fase van instellen op medicatie en eventuele cardioversie.

De patiënten die in de huisartspraktijk gecontroleerd worden, zullen gedurende het onderzoek niet meer onder behandeling zijn bij hun trombosedienst. In plaats daarvan voert de POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) de zorg voor de patiënt uit, onder supervisie van de huisarts. Dit komt neer op één bezoek per kwartaal aan de POH voor controle van het boezemfibrilleren in samenhang met cardiale en niet-cardiale comorbiditeit en, indien van toepassing, DOAC-gebruik. Bij patiënten die VKA gebruiken, doet de POH of de doktersassistente de INR-meting met een POCT-apparaat in de praktijk. De INR-waarde wordt online via het Portavita platform aan de Trombosedienst Hardenberg doorgegeven, waarop een doseeradvies volgt.

Voor patiënten met internet bestaat de mogelijkheid om met behulp van het Portavita Digitaal Logboek inzage te krijgen in het patiëntdossier en de dosering.
Deze zorgverandering is toekomstbestendig dankzij een DBC-vergoeding.

De Trombosedienst Hardenberg blijft betrokken in de vorm van een Expertisecentrum Antistolling en houdt op deze wijze controle over de antistollingsbehandeling van de patiënt.

Meer informatie over het: ALL-IN project