Het Portavita KIS wordt door duizenden zorgmedewerkers waaronder diëtisten, podotherapeuten, ergotherapeuten, pedicures en medisch specialisten gebruikt om hun consulten in te registreren. De zorggroep heeft een belangrijke taak om de financiële vergoeding van deze consulten af te handelen.

Recent zijn de mogelijkheden hiervoor binnen het KIS uitgebreid door de toevoeging van de zogeheten prestatietypes. Hierdoor kan iedere zorggroep zelf haar eigen prestaties met de daarbij behorende financiële vergoeding definiëren. Zorgmedewerkers kunnen vervolgens de geleverde prestatie aanvinken na het uitvoeren van het consult. Deze prestaties zijn daarna in diverse formaten te raadplegen en te verwerken door de zorggroep.Daarmee is weer een belangrijke stap gezet om de zorggroep beter te ondersteunen bij hun administratieve taken in de chronische zorg.