De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie heeft samen met de artsenorganisatie KNMG en de zorgverzekeraars een kader opgesteld waaraan een goed persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) moet voldoen. Eind november publiceerde zij een aantal bevindingen. In dit onderzoek werd Portavita beoordeeld als zelfzorg platform die elementen van een PGD bevatten. Portavita ontving samen met drie andere platformen de hoogste score.