De ondersteuning van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en OpenID-connect zijn twee nieuwe ontwikkelingen binnen Portavita die het voor zorgverleners en patiënten makkelijker gaan maken om binnen de regio samen te werken. OpenID-connect is een nieuwe standaard waarbij gebruikers maar eenmaal hoeven in te loggen en via een link in Portavita kunnen doorwerken in een ander systeem. Portavita heeft dit nu onder andere gerealiseerd voor de Gezondheidsmeter van Curavista en Stichting September.

Zorgverleners hebben steeds meer te maken met kwetsbare patiënten, wat vraagt om een goede onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming. Het MDO is daarvoor een passend instrument. Voor het organiseren van een MDO is het belangrijk dat eenvoudig een datum kan worden vastgesteld met een uitnodiging voor deelname aan alle betrokken partijen. Genodigden kunnen zich beter voorbereiden, omdat zij van te voren weten welke patiënten er besproken worden en hierbij de vraagstelling en behandelgegevens individueel kunnen doornemen.

Met de MDO-module van Portavita is dit eenvoudig te realiseren. Daarnaast is de module flexibel inzetbaar voor bijvoorbeeld ook de medicatiereview. De MDO-module is ook op smartphone of tablet goed toepasbaar.

Samenwerking in de zorg vraagt steeds meer om het kunnen koppelen met externe systemen. Portavita heeft hiervoor een standaard geïmplementeerd namelijk ‘OpenID-connect’. Deze standaard maakt het mogelijk om op een snelle en veilige wijze een koppeling tot stand te brengen. Portavita heeft deze standaard gebruikt om een koppeling tot stand te brengen met de Gezondheidsmeter van Curavista en met de Stichting September. Op dezelfde manier kunnen ook andere derde partijen zich aansluiten bij het Portavita Health Management Platform.

Met deze beide ontwikkelingen ondersteunt Portavita nog beter de regionale samenwerking.