De uitbreiding van het Portavita KIS met de Patient Explorer bewees al eerder dit jaar haar meerwaarde voor de zorggroepen tijdens het opleveren van de InEen-rapportages aan de zorgverzekeraar. Met deze flexibele managementrapportagemodule is het nu ook mogelijk om voor iedere huisartsenpraktijk binnen de zorggroep automatisch en snel de NHG-Praktijkaccreditatiebestanden in Excel- en PDF-formaat te downloaden.  

Voor deze praktijkaccreditering kan de huisartsenpraktijk drie datasets aan te leveren. Deze hebben betrekking op Diabetes, COPD en CVRM. De versies Diabetes 1.6, COPD 1.5 en CVRM HVZ 1.6b zijn vanaf heden beschikbaar. Dit zijn de meest recente versies volgens de errata van de NHG uit mei 2015. Het Excel-bestand is exact volgens de inleesformaten van Praktijkaccreditering On-Line (POL) opgebouwd.

Portavita ondersteunt de NHG-Praktijkaccreditering met de Patient Explorer omdat dit een belangrijk keurmerk is voor de huisartsenpraktijken. Zo liet zorggroepmanager Helga Koelemij eerder weten: 'Het behalen van de praktijkaccreditering is een belangrijk middel om te komen tot een kwaliteitsbeleid. Bij de start van het traject wordt immers een nulmeting gedaan en van daaruit kan gewerkt worden aan verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg. Door de gegevens hiervoor uit Portavita te halen levert dit eerst en vooral veel tijdwinst op. Vervolgens kunnen praktijken echter ook heel gemakkelijk regelmatig nieuwe rapportages uitdraaien om te zien of de verbeterplannen daadwerkelijk resultaat hebben. Het biedt daarmee transparantie naar de interne praktijk en zorgt ervoor dat kwaliteitszorg steeds meer een integraal onderdeel wordt van de praktijkvoering'.