Bij het begin van het onderzoek, in februari 2008, was de aanname dat aan het eind van datzelfde jaar voldoende organisaties (trombosediensten en zorginstellingen) zouden deelnemen om de inclusie van nieuwe deelnemers te staken. In de loop van de tijd bleek echter dat er een lange periode zat tussen het moment dat de belangstelling bij een trombosedienst was gewekt en de daadwerkelijke overeenkomst met een zorginstelling om Near-Patient Testing te introduceren. Dit heeft ertoe geleid dat de inclusieperiode een aantal keren is verlengd, uiteindelijk tot juli 2009. Aangezien de dataverzameling zeven maanden in beslag nam, zijn de laatste procesgegevens in december 2009 verzameld.