Heeft u ook de ervaring dat de multidisciplinaire overleggen die u voert vaak omslachtig tot stand komen en de voorbereiding en opvolging moeilijk inzichtelijk zijn? Met het Multidisciplinair Overleg (MDO) in het Portavita Health Management kunt op elk moment en via elk device eenvoudig:

  • inzicht krijgen in de MDO’s waaraan u deelneemt.
  • een overzicht van de patiënten inzien die besproken worden.
  • uw bevindingen en vragen delen met collega's ter voorbereiding.

De acties en samenvatting die voortvloeien uit het MDO worden onderdeel van het Individueel Zorgplan van de patiënt. Het is mogelijk om ter voorbereiding van een bespreking van een patiënt niet alleen het Individueel Zorgplan en andere behandelgegevens in te zien, maar ook terug te kijken naar de historische MDO's waarin deze patiënt eerder al besproken was. Natuurlijk rekening houdend met uw autorisatie.

Door deze functionaliteit te gebruiken, verwachten wij dat deelnemers met een goede voorbereiding aan de patiëntbespreking kunnen beginnen. Deelnemers komen sneller tot afspraken en de tijdsdruk neemt af.

Wilt u het MDO ook in uw regio beter inzetten? Neem contact op met Aloys Langemeyer, a.langemeyer@portavita.eu