In toenemende mate willen zorggroepen inzicht krijgen in hun eigen presteren en moeten zij hierover verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars.

Om deze snel veranderende behoeftes nog beter te kunnen ondersteunen is Portavita continu bezig haar productportfolio hierop aan te laten sluiten.

Een belangrijke plaats wordt daarbij ingenomen door de Patient Explorer, de management-informatietool die Portavita heeft ontwikkeld samen met haar zusterorganisatie MGRID. Met deze tool is het voor zorggroepen mogelijk om analyses op haar patiëntenpopulatie te doen door gebruik te maken van de meer dan honderdvijftig filters en standaard presets.

Een aantal veel gebruikte presets wordt standaard aangeboden aan zorggroepen en zij kunnen deze eenvoudig naar hun eigen regionale wens aanpassen en uitbreiden.

Uiterlijk 1 april moesten zorggroepen de jaarlijkse rapportages aan InEen opleveren. Portavita heeft het met de Patient Explorer eenvoudig gemaakt om deze rapportages met één druk op de knop uit het systeem te halen.