Zorggroep Medrie Zwolle en Hardenberg Ommen implementeren het Keten Informatie Systeem (KIS) van Portavita bij meer dan tweehonderd huisartsen.

Na de evaluatie van de implementatie van het KIS van Portavita bij zorggroep Medrie Regio Flevoland zijn aanvullende wensen doorgevoerd en is besloten het KIS ook in de regio’s Zwolle en Hardenberg Ommen uit te rollen. Medrie wil met het KIS in eerste instantie de geïntegreerde eerstelijnszorg bevorderen. Naast de huisartsen krijgen ketenpartners en de patiënt een actieve inbreng.

‘Voor betrokken deelnemers is het programma behulpzaam bij monitoring en bespaart het vooral de praktijkondersteuner veel tijd. Het KIS speelt een belangrijke rol in de manier waarop Medrie de regionale zorg wil monitoren en verbeteren. De keuze voor het Portavita KIS maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Denk hierbij aan datamanagement, participatie van de patiënt, betrokkenheid van de apotheek in de keten, innovatiekracht en doorontwikkeling van ketenzorg’, aldus C. Klaasen regiomanager Medrie Zwolle.

Foto (v.l.n.r.): S. Bentvelsen-Prins (Algemeen Directeur en Voorzitter Raad van Bestuur bij Zorggroep Medrie), Edo Westerhuis (COO bij Portavita) en Bas Noordzij (Regiodirecteur en huisarts bij Zorggroep Medrie Zwolle)