De Trombosedienst van het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft, in samenwerking met Roche Diagnostics, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle NPT-medewerkers en diverse NPT-patiënten. Doel van het onderzoek is onder andere om input te krijgen voor de inhoud van de trainingen en eventueel de processen rond NPT te verbeteren. Eerder voerde de Trombosedienst Ziekenhuis Rivierenland Tiel een soortgelijk onderzoek uit.

Het onderzoek in Hoorn werd uitgevoerd onder 96 verpleegkundigen/verzorgenden en 35 patiënten. De vragen werden opgesteld in overleg met de trombosedienst, ondersteuning voor het verwerken van de uitkomsten werd geleverd door Roche Diagnostics. In totaal werden er 30 vragen gesteld, 24 aan het personeel, 6 aan de patiënten. Het personeel werd schriftelijk ondervraagd, de patiënten werden bezocht door een medewerker van de trombosedienst, samen met een medewerker van Roche, en mondeling ondervraagd. Bij alle schriftelijke vragen was het mogelijk een toelichting te geven op het antwoord. Hier is door de medewerkers veel gebruik van gemaakt.

De uitkomsten in Hoorn stemmen zeer tevreden. Het merendeel van de respondenten ervaart NPT als een verrijking van de werkzaamheden. Ook het NPT-proces wordt heel gunstig beoordeeld: het feit dat men zelf het prikmoment kan kiezen, het contact met de trombosedienst, de kennis met betrekking tot antistolling, de grotere betrokkenheid bij de antistollingsbehandeling, het doorgeven van de mededelingen, het gebruik van de CoaguChek, de training, het werken met Portavita, de beschikbaarheid van de doseringen – de medewerkers zijn er voor het overgrote deel (heel) tevreden mee en leggen dit uit in de vrije tekst die ze hebben toegevoegd. Ook de patiënten zijn positief, hoewel bij deze groep meer antwoorden neutraal zijn. Het was de patiënten voor het merendeel niet duidelijk waarom de organisatie is overgegaan op Near-Patient Testing. Deze uitkomst vatten de zorginstellingen dan ook op als verbeterpunt.

Het klanttevredenheidsonderzoek is een goed instrument om voeling te krijgen met alle betrokkenen bij Near-Patient Testing. Als u, na lezing van dit artikel, enthousiast bent geworden voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek in uw eigen regio, dan kunt u zich melden bij Marja Kaag van Portavita: T 020-8200507, E m.kaag@portavita.eu

Voor meer informatie over het onderzoek in Hoorn, kunt u contact opnemen met Coos Molenaar, Teamleider Zelfmeten: T 0229-208437, E c.s.molenaar@westfriesgasthuis.nl