Binnen zorggroepen is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts als regisseur van de behandeling. Hieraan wordt tijdens de opleiding en in de dagelijkse praktijk weinig aandacht besteed. Er bestaat dan ook geen door huisartsen breed gedeeld referentiekader over. Het is niet mogelijk om direct tot een referentiekader te komen. Maar het is in elk geval van belang dat een regisseur in staat is om taken te delegeren en dat hij delegatie baseert op kennis over de actuele stand van zaken. Het gaat dus om samenwerking en transparantie. En dit zijn typisch functies die een geïntegreerd keteninformatiesysteem ondersteunt.