Kern van goede ketenzorg-ICT: Kwaliteit borgen en ondersteuning bieden bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid

De functionele bekostiging ofwel de Keten DBC in de zorg en met name de rol van de Keten Informatie Systemen is een hot issue in ‘zorgland’. Webbased Keten Informatie Systemen leveren een significante bijdrage aan verbetering van zorg van voornamelijk chronisch zieken door het ondersteunen van de multidisciplinaire en integrale behandeling. Belangrijk uitgangspunt hierin is dat de patiënt zelf een actieve bijdrage kan leveren omdat een patiëntentoegang integraal onderdeel uitmaakt van het KIS. Waar liggen volgens Evert Jan Hoijtink, CEO bij Portavita, de uitdagingen bij de verdere ontwikkeling van het KIS?