Star-MDC en Portavita hebben op 14 september een partnerovereenkomst ondertekend voor het gebruik en de integratie van de trombosedienst-app van Star-MDC met het Portavita Keten Informatie Systeem Antistolling.

Star-MDC heeft deze app ontwikkeld voor de procesondersteuning van de Vingerprik Gouden Standaard. Bij dit proces worden reguliere patiënten, die voorheen veneus werden geprikt, geprikt met een POC-apparaat. De app stuurt de uitslag, die gemeten wordt met de CoaguChek XS Pro, inclusief de mededelingen van de patiënt, direct door naar de doseerafdeling. Met het ondertekenen van deze overeenkomst biedt Portavita de app aan als onderdeel van Portavita KIS Antistolling. Dit initiatief is een samenwerking tussen trombosediensten en ICT-leveranciers waarmee getracht wordt een standaard te implementeren en de kosten te beperken.

Star-MDC is de eerste trombosedienst in Nederland die de Vingerprik Gouden Standaard heeft ingevoerd. Zij prikken nu alle antistollingspatiënten met een vingerprik. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de patiënten deze methode veel fijner vindt dan de veneuze bloedafname.

Portavita ziet met de integratie van deze app kansen om het platform van Portavita KIS Antistolling een toegevoegde waarde te geven door deze nieuwe vorm van analyse met digitale verwerking van bijzonderheden te ondersteunen.

Daarnaast kan Portavita haar klanten de mogelijkheid bieden om de patiënten meer te betrekken bij de zorg. Dit gebeurt door het ontsluiten van informatie met behulp van het Digitaal Logboek, de patiënttoegang van het Portavita-platform.

Over Star-MDC

Star-MDC, waarbij MDC staat voor Medisch Diagnostisch Centrum, levert binnen de gezondheidszorg van de regio Groot-Rijnmond diensten als laboratorium- en biometrisch onderzoek. Daarmee worden zorgverleners ondersteund op het gebied van diagnostiek. De trombosedienst die aan Star-MDC is verbonden is één van de grootste van Nederland.

Over Portavita

Portavita is een internationaal toonaangevende e-Health leverancier van Keten Informatie Systemen (KIS), gevestigd in Amsterdam, Nederland. Portavita’s innovatieve ‘Software as a Service (SaaS)’ platform ondersteunt wereldwijd de multidisciplinaire behandeling van meer dan 450.000 patiënten. Daarnaast maken meer dan 9.000 zorgprofessionals en 70.000 zelfmanagementpatiënten dagelijks gebruik van deze online oplossing.

Op basis van de input van medische professionals en hun patiënten zijn de volgende modules tot stand gekomen: Antistolling, Astma/COPD, Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), Diabetes, Ouderenzorg en het Individueel Zorgplan (IZP). Patiëntenparticipatie door actief zelfmanagement is een belangrijk onderdeel van deze modules.