INR Trombosedienst Nijmegen, onderdeel van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, is per 1 maart 2016 gestart met het Portavita Keten Informatie Systeem Antistolling.

De trombosedienst was sinds 1993 gebruiker van de TDAS-software. In 2013 heeft Portavita de TDAS-software in beheer genomen en zijn de gesprekken gestart voor de overgang naar het Portavita-platform. In 2015 hebben deze gesprekken geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst en is er een  projectteam aangesteld om de implementatie op te starten.

Na diverse proefconversies, het aanleggen van HL7-koppelingen met het Ziekenhuis Informatiesysteem en met de analyzers, zijn ruim 17.000 actieve reguliere, zelfmanagement- en NPT-patiënten gemigreerd. Ruim 3.000 patiënten hebben toegang gekregen tot het Digitaal Logboek, terwijl ca. 120 zorginstellingen de vingerprik uitvoeren of inzage hebben in de doseerschema’s. Ook de regionale apotheken hebben inzage gekregen.