Op 10 december heeft helpLine in samenwerking met Starlet DC en Portavita een Ronde Tafel georganiseerd voor meer dan 40 beleidsbepalende medewerkers van medische laboratoria, trombosediensten en diagnostische centra uit het hele land.

De doelstelling van deze bijeenkomst was antwoord krijgen op de vraag 'Welke stappen zijn nu noodzakelijk om de pre- en postanalyse verder te digitaliseren?'

De reactie van de zaal werd gepeild met behulp van een Live Audience enquête tool, waardoor aanwezigen direct via hun smartphone participeerden. De uitkomsten van de verschillende polls zijn plenair besproken en verwerkt in eenwhite paper.